Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie van Tak: HSBC MSCI World

ETF van Tak: HSBC MSCI World

Mogelijk is de prestatie beter dan de berekende cijfers suggereren, maar toch kan ik deze ETF niet aanbevelen.

ETF van Tak: HSBC MSCI World
Structuur: Fonds
Beheerder: HSBC
Onderliggend: MSCI World Index
Indexeigenaar: MSCI
ISIN Code: IE00B4X9L533

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI World Net Return index.

Onderliggende waarde
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI World Index. De naar marktkapitalisatie gewogen index bestaat uit 1610 onderliggende beursgenoteerde aandelen, genoteerd in 24 landen. Het betreft die aandelenmarkt die in de ogen van MSCI goed ontwikkeld genoemd kunnen worden. Belangrijke landen in de index zijn:

 • VS (52%)
 • UK (10%)
 • Japan (9%)
 • Canada (5%)
 • Frankrijk (4%)

Let op dat er in deze index geen aandelen uit opkomende landen opgenomen zijn. De sectorverdeling van deze index is als volgt:

 • Financiële waarden (20%)
 • Informatie Technologie (12%)
 • Consumentenproducten (11%)
 • Industriële ondernemingen (11%)
 • Consumentengoederen (basis) (11%)
 • Gezondheidszorg (11%)
 • Energie (10%)
 • Materialen (7%)
 • Telecom (4%)
 • Nutsbedrijven (3%)

De gemiddelde koerswinst verhouding van de index is 14,8 (ultimo 2012), terwijl het dividendrendement gelijk is aan 2,8%. 

De marktkapitalisatie van de onderliggende 1610 aandelen is bijna 26.000 miljard dollar. De index wordt elk kwartaal beoordeeld op de samenstelling en elk half jaar herwogen. Bekende bedrijven uit de index zijn:

 • Appel (1,95%)
 • Exxon Mobil (1,56%)
 • General Electric (0,87%)
 • Chevron (0,83%) 
 • Nestlé (0,82%)  

Structuur
De HSBC MSCI World heeft een fysieke structuur. Dat betekent dat in principe aandelen uit de index worden gekocht. Omdat het aantal aandelen met 1610 erg groot is, worden er uit kosten efficiëntie overwegingen minder aandelen gekocht. Het fonds heeft in totaal 769 aandelen in positie.

Securities lending
Het fonds heeft de mogelijkheid via securities lending (uitlenen van de aandelen uit de index die het fonds in positie heeft) extra inkomsten te genereren. Er is geen enkele informatie beschikbaar over criteria voor het uitlenen van effecten, en wat de actuele stand met betrekking tot deze activiteit is.  

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert vier keer per jaar dividend uit. De laatste vier dividenduitkeringen bedroegen in totaal naar schatting 0,28 dollar. Op de actuele NAV van 13,7 dollar is dat een dividendrendement van 2,03%.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste twee kalenderjaren . Een derde kalenderjaar is niet beschikbaar, omdat het fonds eind 2010 is opgericht. De benchmark is de MSCI World Net Return in dollars, waarin de ontvangen netto dividenden (dividend minus bronbelasting) zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de netto dividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de beschikbare koersen (Bloomberg) en daarbij opgeteld het uitgekeerde dividend. Daarnaast geef ik ook het resultaat van de index met bruto herbelegde dividenden aan (total return gross). Dit is om aan te geven wat het effect is van bronbelasting op het totaalrendement.

 In Dollars 2012 2011  
HSBC MSCI World +14,30% -5,62%  
MSCI World NR +15,83% -5,54%  
Geschatte werkelijke kosten NR -1,52% -0,08%  
       
MSCI World GR +16,54% -5,02%  
Geschatte werkelijke kosten GR -2,24% -0,60%  


Het fonds heeft een TER (total expense ratio) van 0,35% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af, bijvoorbeeld door opbrengsten van securities lending (positief) en transactiekosten (negatief). Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten een rol. Tot slot kan de tracking error (bijvoorbeeld door niet volledige replicatie) een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik  de werkelijke kosten. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten in 2012 ruim boven, en in 2011 duidelijk onder de TER.Ten opzichte van de bruto index is de achterstand voor alle jaren groter dan de TER. 

De laatste twee jaar bedraagt de gemiddelde achterstand op basis van de netto dividend index 0,80%. Op basis van de bruto dividenden bedragen de werkelijke kosten 1,42%.   

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel ruim 8,4 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 111 miljoen dollar. Op het moment van deze recensie was de bied- en laatprijs (Euronext, in euro) gelijk aan 10,575-10,615 euro, een verschil van 4 cent (0,38%).

Informatie
De informatie over deze HSBC MSCI World ETF is mager. Het belangrijkste gemis is dat er geen historisch overzicht wordt gegeven van de NAV. Daardoor kan de belegger niet goed zelf de prestatie van deze ETF berekenen. Dat is belangrijk omdat HSBC niet scheutig is met deze informatie. Bovendien klopt de informatie niet altijd. Zo staat er in het essentiële informatiedocument voor beleggers dat het fonds in 2011 een negatief resultaat van minus 3,5% zou hebben behaald. Dat is onjuist en moet minus 5,62% zijn. Daarnaast is er nauwelijks informatie over het (historische) dividend gegeven. Ook is er geen informatie over de effecten van de gekozen repliceermethode (sampling, niet alle aandelen uit de index worden gekocht). Tot slot ontbreekt ook de benodigde informatie over de feitelijke toepassing van securities lending. 

Opmerkingen
De HSBC MSCI World ETF is pas eind 2010 gestort. Volgens mijn berekeningen is de achterstand op de index in 2012 significant. Dat is opmerkelijk, want als de jaarperiode een maand eerder wordt genomen (van november tot november), zou de achterstand kleiner zijn. Misschien heeft dat te maken met het verschil tussen beurskoers (waarmee ik heb gerekend) en de intrinsieke waarde (dat geeft een beter beeld van de waarde van de ETF, maar is niet beschikbaar in de HSBC informatie). Daarmee kom ik bij het zwakke punt van deze ETF. Mogelijk is de prestatie beter dan de berekende cijfers suggereren. Maar dan nog kan ik deze ETF niet aanbevelen, vanwege het feit dat de geboden informatie wat mij betreft onvoldoende is. Op basis wat HSBC aan informatie biedt op zijn website kan de belegger mijns inziens geen goed gefundeerde keus voor deze ETF maken.

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere MSCI World ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie