Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie van Tak: iShares MSCI World

ETF van Tak: iShares MSCI World

Het resultaat in 2010 maakt duidelijk dat u rekening moet houden met een relatief grote afwijking ten opzichte van de index.

ETF van Tak: iShares MSCI World
Structuur: Fonds
Beheerder: BlackRock
Onderliggend: MSCI World Index
Indexeigenaar: MSCI
ISIN Code: IE00B0M62Q58

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI World Net return index.

Onderliggende index
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI World Index. De naar marktkapitalisatie gewogen index bestaat uit 1610 onderliggende beursgenoteerde aandelen, genoteerd in 24 landen. Het betreft die aandelenmarkt die in de ogen van MSCI goed ontwikkeld genoemd kunnen worden.

Belangrijke landen in de index zijn:

 • VS (52%)
 • UK (10%)
 • Japan (9%)
 • Canada (5%) 
 • Frankrijk (4%)

Let op dat er in deze index geen aandelen uit opkomende landen opgenomen zijn. De sectorverdeling van deze index is als volgt:

 • Financiële waarden (20%)
 • Informatie Technologie (12%)
 • Consumentenproducten (11%)
 • Industriële ondernemingen (11%)
 • Consumentengoederen (basis) (11%)
 • Gezondheidszorg (11%)
 • Energie (10%)
 • Materialen (7%)
 • Telecom (4%)
 • Nutsbedrijven (3%)

De gemiddelde koerswinst verhouding van de index is 14,8 (ultimo 2012), terwijl het dividendrendement gelijk is aan 2,8%. 

De marktkapitalisatie van de onderliggende 1610 aandelen is bijna 26.000 miljard dollar. De index wordt elk kwartaal beoordeeld op de samenstelling en elk half jaar herwogen. Bekende bedrijven uit de index zijn:

 • Appel (1,95%)
 • Exxon Mobil (1,56%)
 • General Electric (0,87%)
 • Chevron (0,83%) 
 • Nestlé (0,82%)

Structuur
De iShares MSCI World heeft een fysieke structuur. Dat betekent dat in principe aandelen uit de index worden gekocht. Omdat het aantal aandelen met 1610 erg groot is, worden er uit kosten efficiëntie overwegingen minder aandelen gekocht. Het fonds heeft in totaal 1255 aandelen in positie. Het fonds is genoteerd in dollars.

Securities lending
Securities Lending is een kernactiviteit voor BlackRock. Extra inkomsten worden behaald door het uitlenen van de onderliggende aandelen uit de index aan derde partijen. Van de totale inkomsten wordt 60% doorgegeven aan de houders van het fonds. De afgelopen 12 maanden is gemiddeld 4,63% van de aandelen uitgeleend. Gemiddeld was de onderpanddekking 113,81%. Met het uitlenen van effecten heeft BlackRock voor deze ETF over de afgelopen 12 maanden 0,05% rendement verdiend.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert vier keer per jaar dividend uit. De laatste vier dividenduitkeringen bedroegen in totaal 0,558 dollar. Op de actuele NAV van 28,95 dollar is dat een dividendrendement van 1,93%.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste drie kalenderjaren. De benchmark is de MSCI World Net Return in dollars, waarin de ontvangen netto dividenden (dividend minus bronbelasting) zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de netto dividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de intrinsieke waarde inclusief herbelegde dividenden. Daarnaast geef ik ook het resultaat van de index met bruto herbelegde dividenden aan (total return gross). Dit is om aan te geven wat het effect is van bronbelasting op het totaalrendement.

 In Dollars 2012 2011 2010
iShares MSCI World +15,41% -5,91% +10,37%
MSCI World NR +15,83% -5,54% +11,76%
Geschatte werkelijke kosten NR -0,42% -0,37% -1,39%
       
MSCI World GR +16,54% -5,02% +12,34%
Geschatte werkelijke kosten GR -1,13% -0,89% -1,97%


Het fonds heeft een TER (total expense ratio) van 0,5% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af, bijvoorbeeld door opbrengsten van securities lending (positief) en transactiekosten (negatief). Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten een rol. Tot slot kan de tracking error (bijvoorbeeld door niet volledige replicatie) een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik  de werkelijke kosten. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten in 2012 en 2011 iets onder de TER, maar in 2010 er fors boven. Ten opzichte van de bruto index is de achterstand voor alle jaren groter dan de TER. 

De laatste drie jaar bedraagt de gemiddelde achterstand op basis van de netto dividend index 0,73%. Op basis van de bruto dividenden bedragen de werkelijke kosten 1,33%.   

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel ruim 170 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 4,9 miljard dollar. Op het moment van deze recensie was de bied- en laatprijs (Euronext notering in euro) gelijk aan 22,22-22,235 euro, een verschil van 1,5 cent (0,07%).

Informatie
Zoals gebruikelijk is de informatie over deze iShares ETF uitgebreid en zeer goed toegankelijk. Alle informatie is in het Nederlands. Securities lending, veel performance overzichten, informatie over de index, het is allemaal beschikbaar op de site. Wel zou nog duidelijker aangegeven kunnen worden dat het fonds niet de gehele index repliceert, maar een deel daarvan. Het zou handig zijn te weten welk deel van de index niet is gekopieerd. In fondsaantallen is het percentage 80% (=1255/1610). Maar in marktkapitalisatie zal de index natuurlijk veel beter gerepliceerd zijn (99%?). 

Opmerkingen
Deze fysieke ETF van iShares volgt de MSCI World net return index. Daar slaagt deze ETF in 2012 en 2011 goed in. Waarschijnlijk mede door de opbrengst van de securities lending is de achterstand op de index zelfs kleiner dan de TER. Over 2010 was de achterstand op de index echter wel erg groot. Dat komt mogelijk door de methode van sampling. Niet alle aandelen uit de index worden gekocht, maar een deel daarvan. Dat hoeft geen probleem te zijn en kan op lange termijn gunstig zijn vanwege de lagere kosten. Maar jaarlijks kan dat tot een grotere afwijking in het resultaat van het fonds ten opzichte van de index leiden. Deze grote liquide fysieke ETF is een prima instrument om de breder MSCI World index goed te volgen. Maar het resultaat in 2010 maakt duidelijk dat toch af en toe rekening moet worden gehouden met een relatief grote afwijking ten opzichte van de index.

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere MSCI World ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen