Productrecensie

Dichterbij huis: pandbrieven

Pandbrieven - covered bonds - wachten nog altijd op de eerste default in de geschiedenis met dank aan de dubbele dekking

Dichter bij huis zijn covered bonds – de Pfandbrief in goed Duits – een alternatief dat onbekend en daardoor onbemind is. Opvallend, want de covered bond bestaat al 240 jaar zonder ook maar één default. Niet tijdens de wereldoorlogen, niet tijdens de Great Depression, niet tijdens de Savings & Loans-crisis en ook tijdens de huidige crisis niet. Toch is de markt groot, zo’n 870 miljard wereldwijd volgens ING IM.

De covered bond is een bijzondere vorm van een obligatie, waarbij aan de houders van de obligatie een extra zekerheid is verschaft. Tegenover de schuld die de uitgever van de obligaties heeft aan de houders ervan, staat een vordering die hij op een of meer derden heeft, bijvoorbeeld een portefeuille hypothecaire leningen. “Covered bonds hebben een dubbele dijkbewaking”, stelt Torsten Strohrmann, beheerder van het DWS Covered Bond Fund. “De eerste verdedigingslinie is de bank. Als die niet aan zijn betalingverplichting kan voldoen, is er het onderpand waarmee de obligatie verzekerd is." Die leningen worden gepooled, wat voor een extra veiligheidsbuffer zorgt.

Volgens Strohrmann duiken steeds meer nieuwe spelers op deze markt: hedgefunds en verzekeraars die alternatieven zoeken voor de negatieve reële rente op veilige staatsobligaties. Hans Stoter (hoofd credits ING IM) wijst op het voordeel van de preferente positie die beleggers in covered bonds hebben. “Bij faillissement van de bank heeft de covered bond-belegger een preferente vordering op een deel van de leningenportefeuille van de bank dat van een relatief hoge kwaliteit is, en die gebruikt kan worden voor de betaling van coupons en aflossing van de covered bond. Bij Asset Backed Securities en Collateral Debt Obligaties is het onderpand statisch en komen verliezen rechtstreeks ten laste van de belegger.”

Terug naar het Dossier

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Impact beleggen