Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie

Recensie: Fugro Double Up Certificaat

De aantrekkelijkheid van het product hangt af van het maximale rendement. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger de uitbetaling.

Aanbieder: ABN-Amro
Uitgever: ABN-Amro (S&P rating: A+)
Looptijd: 1 jaar
Onderliggend: aandeel Fugro
Hoofdsomgarantie: geen 
Inschrijving:100% (van slotkoers Fugro 14 dec.), tot en met 14 dec. 
ISIN Code: NL0009981059

Doelstelling
Het certificaat heeft als doel een bovengemiddeld rendement ten opzichte van een directe belegging in het aandeel Fugro te behalen bij een gematigde koersstijging van het aandeel in de komende twaalf maanden.

Werking
De beginkoers van het certificaat is gelijk aan de slotkoers van Fugro op 14 december 2012. Aan het eind van de éénjarige looptijd wordt de eventuele koerswinst van het aandeel Fugro dubbel uitgekeerd, waarbij een plafond in de koersstijging geldt van 12% (maximaal rendement 24%). Het plafond is een indicatie en wordt na inschrijving vastgesteld.

Als na één jaar het aandeel Fugro is gedaald neemt de belegger het gehele koersverlies voor zijn rekening, omdat dan per certificaat wordt afgelost in één aandeel Fugro. Het certificaat keert geen dividend uit en kent geen garanties. Voorbeelden bij startwaarde certificaat van 45,00 euro, een plafond van 12% (maximaal rendement 40%) en een dividendrendement van 3,25%.

Fugro Mutatie Aflossing Rend. Cert. Rend. Fugro
22,50 -50% 22,50 (Fugro) -50% -46,75%
40,50 -10% 40,50 (Fugro) -10% -6,75%
45,00 0% 45,00 (Fugro) 0% +3,25%
47,25 +5% 49,50 (contant) +10% +8,25%
54,34 _20,75% 55,80 (contant, max) +24% +24%
63,00 +40% 55,80 (contant, max) +24% +53%

Sterke punten
Dubbel rendement bij koersstijging van Fugro tot 12% (indicatie, maximum rendement is dan 24%).

Zwakke punten
Geen recht op dividend (mogelijk 3,25%). Gelimiteerde winst (24%, bij plafond van 20%).

Rendementvergelijking met onderliggende waarde(n)
Het certificaat presteert bovengemiddeld als het aandeel Fugro het komende jaar tussen 3,25% en 20,75% in koers stijgt, bij een dividendrendement van 3,25%. Als het aandeel Fugro minder dan de ondergrens van 3,25% presteert zal de underperformance van dit certificaat maximaal het eventuele dividendrendement zijn. Bij een koersstijging van het aandeel Fugro hoger dan 20,75% zal het certificaat een oplopende underperformance laten zien.

Voor wie
Aandelenbeleggers die uitgaan van een gematigde koersstijging van het aandeel Fugro.

Brochure en overige informatie
De brochure (algemene brochure en introductiebericht) is goed. Jammer dat er geen minimum voor het plafond is aangegeven. Daarnaast staat in het introductiebericht dat de aflossing gelijk is aan 46,03 euro plus twee keer de koersstijging (tot het maximum). Er had moeten staan “de startwaarde” in plaats van de koers van 46,03 euro. Deze koers is eerder in de brochure genoemd als voorbeeldkoers.

Verhandelbaarheid en vervolginformatie
Onder normale omstandigheden dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam met een indicatieve bied-laat spread van 1% door ABN Amro. In de brochure staat dat gedurende de looptijd alle relevante vervolginformatie over dit product op de site van ABN Amro wordt gegeven.

Opmerkingen en conclusie
ABN Amro geeft regelmatig Double Up Certificaten uit die bovengemiddeld presteren (ten opzichte van een directe belegging) bij een gematigde koersontwikkeling. De aantrekkelijkheid van het product hangt af van het maximale rendement. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger de maximale uitbetaling. Het maximaal geboden rendement van 24% (bij een koersstijging van 12%), is niet onaardig, maar is minder goed dan recentelijk de Double Up met Aegon als onderliggende waarde.

Mogelijk dat op grond van de recente marktomstandigheden de maximale uitbetaling nog wat hoger kan uitvallen. Kijk dus goed wat het werkelijke maximale uitkeringspercentage is geworden. Jammer dat ABN Amro daarvoor geen ondergrens heeft vastgesteld.

  Cijfer Benchmark Weging
A. Rendementsperspectief 7 6,9 60%
B. Transparantie 8 8,2 25%
C. Originaliteit 6 7,3 5%
D. Vervolginformatie en nazorg 10 8,2 10%
Totaal 7,6 7,4 100%

 
Mijn eindcijfer zegt niets over het uiteindelijke rendement dat u met dit product behaalt, want dat bepaalt de markt. De beoordeling zegt wel alles over hoe het product kwalitatief in elkaar steekt en of de marketing en nazorg zorgvuldig zijn.

A. Rendementsperspectief
Het te behalen rendement moet in relatie staan tot de risico's. Het product moet een zo duidelijk mogelijk rendementsdoel hebben. Het rendementsperspectief moet passen bij de markt waarin wordt belegd.

B. Transparantie
De kansen, maar ook de risico's moeten duidelijk zijn. De informatie (website, brochure of servicenummer) moeten duidelijk maken hoe en hoeveel rendement te behalen is en welke risico's er zijn onder welke omstandigheden. De kosten van het product moeten vermeld zijn.

C. Originaliteit
Wat is de toegevoegde waarde? Is de financiële constructie zelf na te bootsen? Bovendien speelt een rol of er al soortgelijke, alternatieve producten op de markt zijn.

D. Vervolginformatie en nazorg
Hoe is de vervolginformatie na uitgifte? Wordt regelmatig een overzicht gegeven van de prestaties van het product en is er informatie over het verloop van de onderliggende waarde. Zegt de brochure hier iets over?
 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie