Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie: Amundi ETF MSCI EMU High Dividend

ETF van Tak: Amundi ETF MSCI EMU High Dividend

Prima indexvolger, maar slechts vijf aandelen voor bijna 75% van het onderpand is wel mager.

ETF van Tak: Amundi ETF MSCI EMU High Dividend
Structuur: Fonds
Beheerder: Amundi
Onderliggend: MSCI EMU High Dividend Index
Indexeigenaar: MSCI
ISIN Code: FR0010717090

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI EMU High Dividend Index.

Onderliggende waarde
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI EMU High Dividend Index. De index bestaat uit aandelen uit 11 verschillende EMU-landen:

 • Oostenrijk
 • België
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Ierland
 • Italië
 • Nederland
 • Portugal
 • Spanje

Aandelen die een bovengemiddeld dividend hebben ten opzichte van de parent index komen voor selectie in aanmerking. Het dividend moet minimaal 30% boven het gemiddelde dividendrendement liggen. Daarnaast moet er in de afgelopen 5 jaar sprake zijn van positieve groei van het dividend.

De gewichten binnen de index zijn tot stand gekomen op basis van marktkapitalisatie. Elk half jaar vindt er een herweging van de index plaats, waarbij ook een wisseling van aandelen kan optreden op basis van de dividendcriteria. Per kwartaal kan een aandeel uit de index verwijderd worden als het aandeel uit de parent index is verdwenen. De index bestaat uit ongeveer 35 aandelen.

Structuur
De Amundi MSCI EMU High Dividend ETF heeft een synthetische structuur. Dat betekent dat de onderliggende index wordt gevolgd door het innemen van een derivatenpositie. In dit geval betekent het dat het fonds een swap-constructie heeft met als tegenpartij Crédit Agricole.

Het fonds loopt derhalve een tegenpartijrisico op de Franse bank. De waarde van de swap is circa 0,2% van het fondsvermogen. Als onderpand van de swap heeft het fonds 9 aandelen, waarbij 5 aandelen (Fresenius, Anheuser Bush, Daimler Crysler, Allianz en Bayer bijna 75% van het totaal uitmaken.

Securities lending
Aangezien het fonds een synthetische structuur heeft, is securities lending niet aan de orde.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert één keer per jaar dividend uit.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste twee kalenderjaren. Het jaar 2009 is niet beschikbaar, aangezien het fonds toen is opgericht. De benchmark is de MSCI EMU High Dividend ETF total return net, waarin de ontvangen netto dividenden (dividend minus bronbelasting zijn verdisconteerd.

Dat wil zeggen dat de netto dividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de intrinsieke waarde inclusief herbelegde dividenden. Daarnaast heb ik ook het resultaat van de index met bruto herbelegde dividenden aangegeven (gross return). Dit is om aan te geven wat het grote effect is van bronbelasting op het totaalrendement, vooral bij dividendaandelen.

  2011 2010
Amundi MSCI EMU High Dividend ETF -12,13% -3,71%
MSCI EMU High Dividend Index -12,17% -3,85%
Geschatte werkelijke kosten NR +0,04% +0,14%
     
MSCI EMU High Dividend Index GR -10,80% -2,55%
Geschatte werkelijke kosten GR -1,33% -1,16%

 

Het fonds heeft een TER-ratio van 0,30% per jaar. De feitelijke kosten kunnen daarvan afwijken, bijvoorbeeld door opbrengsten van securities lending (positief, geldt alleen voor sommige fysieke ETF's ) en transactiekosten (negatief). Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten een rol. Tot slot kan de tracking error (bijvoorbeeld door niet volledige replicatie) een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik de werkelijke kosten.

Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten in alle jaren lager dan de TER en zijn zelfs licht positief. Door de synthetische structuur wordt waarschijnlijk de bronbelasting vermeden. De netto index is namelijk wel inclusief bronbelasting. Dat verklaart waarom de prestatie van de ETF goed is ten opzichte van deze netto index.

Ten opzichte van de bruto index is er wel een achterstand. De gemiddelde werkelijke kosten over de laatste twee jaar bedragen op basis van de netto dividenden +0,09% (kleine opbrengst dus). Op basis van de bruto dividenden bedragen de werkelijke kosten gemiddeld -1,25%.

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel circa 550.000 aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 30 miljoen euro. Op het moment van deze recensie was de bied- en laatprijs gelijk aan 56,03-56,09, een verschil van 6 cent (0,11%).

Informatie
De informatie die Amundi biedt is redelijk. De NAV-ontwikkeling van het fonds staat gegeven. Soms is er tegenstrijdige informatie, zoals over het aantal aandelen uit de index. Betere informatie over de onderliggende index is gewenst, ook al omdat MSCI niet scheutig is met duidelijke informatie over de samenstelling van de index. De informatie is alleen beschikbaar in het Engels. Meer informatie over het effect van de bronbelasting is welkom.

Opmerkingen
Deze synthetische ETF van Amundi op de MSCI EMU High Dividend Index is goed in staat om de netto index te volgen. Maar net als bij de andere hoogdividendindices ligt dat duidelijk anders ten opzichte van de bruto index. In een begeleidende column ga ik hier verder op in.

Synthetische ETF’s gaan derivatencontracten aan met tegenpartijen. Om het tegenpartijrisico af te dekken wordt onderpand aangehouden. Ik vind het onderpand, met slechts vijf aandelen die bijna 75% van het onderpand vormen, wel mager.

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere hoog dividend ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen