Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie

Rendement per kerende post

Gelijk rendement bij minder risico? Het kan met de Rendement Certificaten. Rekenvoorbeelden met PostNL.

Het is voor de aandelenbelegger geen gemakkelijke periode. Midden in de eurocrisis, met almaar neerwaartse bijstellingen van de verwachte economische groei, zijn de beurzen in een euforie beland. Het was begin juni dat de Amsterdamse AEX nog maar amper boven de 280 punten noteerde. Twee maanden later zijn we 50 punten hoger, ofwel een stijging met 18%.

Lastig voor (actieve) beleggers die twijfelen of ze, minstens voor een deel van de portefeuille, winst moeten nemen. Echt vervelend voor beleggers die de boot hebben gemist en geen, of een onderwogen, positie in aandelen hebben. Wat nu te doen? Een mogelijkheid is passief de beursontwikkelingen af te wachten. Met name de beleggers die geen positie hebben, kunnen hopen op een flinke correctie en dan alsnog instappen.

Maar komt die correctie er wel, en als deze zich aandient, wat zijn dan de goede instapniveaus? Gestructureerde producten kunnen bij dit probleem helpen een optimale keus te maken. Helaas is de Nederlandse markt voor deze producten een stuk kleiner geworden dan enkele jaren geleden, uitgezonderd de grote belangstelling voor turbo’s, sprinters en speeders.

Notes en certificaten worden slechts mondjesmaat uitgegeven. De keus in de secundaire markt is beperkt. Alleen BNP Paribas heeft recentelijk een serie producten in de markt gezet: de Rendement Certificaten. Met deze, en soortgelijke producten kan de belegger proberen met minder risico op de hogere koersenniveaus toch een goed rendementsperspectief te creëren.

Wat brengt PostNL?
Ik zal een voorbeeld geven met het certificaat op het aandeel PostNL. Het bedrijf heeft zijn problemen, maar de koers is de afgelopen maanden gestegen van iets boven de 2,50 euro naar 3,10 euro. Positief is de waarschijnlijke overname van TNT express, waarin PostNL een 30% belang heeft. Stel u heeft 10.000 euro beschikbaar voor een belegging in het postbedrijf en bent tevreden met een rendement van 10% in een jaar tijd.

U kunt de volledige 10.000 euro in PostNL beleggen en bent vervolgens afhankelijk van de koersbewegingen en het eventuele dividend. De uitkomst over een jaar is onzeker. Een alternatieve strategie is het kopen van het Rendement Certificaat PostNL met rendementsgrens van 2,50 euro, de mogelijke afloskoers van 4,65 euro en afloopdatum 21 juni 2013. De actuele koers van PostNL is 3,07 euro, terwijl het certificaat circa 3,12 euro noteert.

Als PostNL tot de einddatum nooit onder de 2,50 euro noteert, is de aflossing op 4,65 euro wat vanaf de huidige prijs van het certificaat een rendement van 49% betekent. Bij een rendementdoelstelling van 10% zou slechts voor 2.000 euro het PostNL certificaat kunnen worden gekocht. De overige 8.000 euro kan op een spaarrekening worden gezet tegen een rente van 2%.

Als het aandeel PostNL tot eind juni 2013 niet onder de 2,50 euro is gezakt, groeit de 2.000 euro in PostNL uit naar 2.980 euro. De 8.000 euro op een spaarrekening heeft, bij 2% rente, een waarde van 8.160 euro. Bij elkaar is de 10.000 euro investering uitgegroeid naar 11.140 euro. Dat is ruimschoots boven de doelstelling van 10%. Terwijl de investering in het risicodragende PostNL certificaat slechts 20% is, vergeleken bij een directe investering in het aandeel.

Als PostNL toch daalt tot onder de 2,50 euro, heeft de belegger veel meer mogelijkheden daar actief op in te spelen. Immers, bij een volledige belegging in PostNL zou het verlies 19% zijn ofwel 1900 euro. Het certificaat zal dalen naar een koers van mogelijk 2,35 euro, wat op een investering van 2.000 euro een verlies van 25% is, ofwel slechts 500 euro. De belegger kan er voor kiezen opnieuw 2.000 euro te investeren in PostNL certificaten. Als deze dezelfde voorwaarden hebben, en de koers van PostNL gaat weer terug naar 3,07 euro, dan is alsnog de 10% rendementsdoelstelling gehaald.

Kanttekeningen
Het is ook mogelijk op het lagere koersniveau alsnog in de aandelen PostNL te stappen, eventueel voor de gehele 8.000 euro. Bij een koersherstel is er dan een (veel) hoger rendement dan als direct in de aandelen PostNL zou zijn gestapt. Uiteraard leveren de certificaten niet alleen maar voordelen op. Ten eerste moet u zich goed bewust zijn dat u een debiteurenrisico loopt op BNP Paribas, de uitgever van de certificaten. Dat is een wezenlijk verschil met een directe belegging in de aandelen.

Daarnaast ontvangt u geen dividend op de certificaten, wat (mogelijk) wel het geval is op het aandeel PostNL. Bovendien is het opwaartse potentieel van de 80% spaargeld/20% certificaat belegging sterkt begrensd. Bij een volledige belegging in de aandelen PostNL zijn de neerwaartse koersrisico’s veel groter, maar het positieve rendementsperspectief ook. Tot slot is dit voorbeeld met PostNL uitzonderlijk mooi.

Ook op andere aandelen zijn certificaten uitgeven, maar velen met een minder hoog rendementperspectief. Het aantal gekochte certificaten moet dan omhoog om dezelfde doelstellingen te bereiken. Maar voor de belegger die voorzichtig wil opereren, en op de hogere koersniveaus toch een mooi rendementsperspectief willen houden, kan een combinatie van de certificaten, of andere gestructureerde producten met perspectief op een hoog vast rendement, een aardige portefeuille strategie vormen.
           


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie