Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie

Slim bezig (met) Aegon

Double Up of Rendement Certicaat? Ook zonder flinke koersstijging is een mooi rendement met Aegon haalbaar.

Mijn krant meldde dat Aegon er in is geslaagd via een “144a constructie” Nederlandse hypotheken in Amerika te verkopen. Ja, de Haagse verzekeraar is slim bezig. Beleggers kunnen ook slim bezig zijn met Aegon. Zittende aandeelhouders zijn de afgelopen jaren niet blij met de verzekeraar, want de koers van Aegon staat net niet op het dieptepunt van begin 2009 (rond 2 euro), maar ligt met 3,36 euro ver onder zijn recente toppen.

Natuurlijk kun je als belegger in het aandeel blijven zitten en wachten op het koersherstel. Als het al komt. Maar er zijn alternatieven. ABN Amro brengt deze week een Double Up certificaat op Aegon, met looptijd van één jaar, naar de markt. Het product verdubbelt de eventuele koerswinst van Aegon vanaf de startwaarde. Weliswaar tot een maximum rendement van 40%, en bovendien keert het certificaat geen dividend uit.

Maar voor beleggers die een gematigde koersstijging van Aegon verwachten, is dit een leuk product om de rendementsperspectieven wat op te krikken. Tegelijkertijd kan de belegger kiezen voor een andere constructie op Aegon, namelijk het Rendement Certificaat van BNP-Paribas. Er zijn verschillende (9) mogelijkheden, maar interessant is de Aegon 4,75/2,50 per 21 juni 2013.

De vaste aflossing is op 4,75 euro als de koers van Aegon gedurende de looptijd nooit lager dan 2,50 euro noteert. De huidige koers van Aegon is 3,36 euro en het certificaat is op dezelfde prijs te verkrijgen. Dat betekent dat het maximale rendement gelijk is aan 41%, in lijn met dat van ABN-Amro’s Double Up.

Kiest u maar
De verschillen tussen beide producten en die met een directe belegging in Aegon, laat ik in onderstaande grafiek zien. Voor een correcte vergelijking veronderstel ik gedurende de looptijd van de certificaten drie dividenduitkering van Aegon van in totaal 25 cent (10 cent over 2011 (slotuitkering) en 15 cent over 2012). Dat is in totaal gelijk aan 7,5%.Op basis van de rendementsmogelijkheden heb ik een voorkeur voor het Rendement Certificaat, maar voor de passievere beleggers die veel negatieve, maar uiteindelijk positieve volatiliteit verwachten, is de Double Up mogelijk beter geschikt.

Nog mooiere kansen
Stel u verwacht voor het aandeel Aegon weinig volatiliteit en het komende jaar nauwelijks een koersstijging. Dan zijn er nog mooiere kansen. Naast het Rendement Certificaat kunt u een call optie op Aegon schrijven met uitoefenprijs 3,40, in combinatie met een gekochte call optie 4,80 (immers, de aflossing is nooit hoger dan 4,75 euro). De combinatie levert circa 37 cent op.

Stel Aegon daalt, tegen uw verwachting, in koers tot onder de 2,50 euro. Dan vervalt de vaste aflossing op 4,75 euro en volgt het certificaat de koers van Aegon. De optiepositie kan dan teruggedraaid worden en zal onder normale omstandigheden en afhankelijk van het moment waarop, tussen 0 en 20 cent kosten.

Er is dan een winst op deze optiepositie gemaakt van 17 tot 37 cent. Een deel van, of zelfs ruim meer dan het dividend is zo terugverdiend. Als de 2,50 euro grens niet wordt doorbroken ligt een resultaat van 58% in het verschiet als de koers een beetje blijft hangen. Hoe sterker Aegon in koers stijgt, hoe minder het rendement wordt, hoewel het altijd positief blijft.

Onderstaande grafiek geeft de mogelijkheden met als uitgangspunt in het scenario dat de 2,50 grens neerwaarts wordt doorbroken, dat de optiepositie tegen 10 cent wordt teruggekocht (winst 27 cent).

      
 

Als Aegon in koers gelijk blijft of daalt (maar nooit onder de 2,50 euro komt), is het rendement 58%. De vaste aflossing op 4,75 euro en de ontvangen geschreven premie bepalen dat resultaat. Als Aegon in koers stijgt, moet de geschreven calloptie 3,40 worden teruggekocht, en neemt het rendement navenant af tot 12%.

Mocht Aegon onder de 2,50 euro zakken, dan wordt met deze constructie niet slechter gepresteerd dan een directe investering in Aegon, tenzij de koers van de verzekeraar alsnog boven de 4,75 euro uitstijgt.

Tot slot:
1. Let op dat de afloopdata van de opties en het certificaat niet helemaal aan elkaar gelijk zijn. De voorbeelden zijn een indicatie van de rendementsmogelijkheden.
2. Op de certificaten heeft u een debiteurenrisico op BNP-Paribas (Double Up op ABN Amro).
3. Leest u goed de voorwaarden van de genoemde producten en pas deze strategie alleen toe als u deze goed doorgrondt.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie