Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF van Tak: Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 7-10

ETF van Tak: Amundi Govt Bond Inv. Grade

Vergeleken met bijvoorbeeld de besproken iShares ETF met een Barclays Capital index als onderliggende waarde, is deze EuroMTS index meer gespreid.

ETF van Tak: Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 7-10
Structuur: Fonds
Beheerder: Amundi Investment Solutions
Onderliggend: EuroMTS Investment Grade Broad 7-10
Indexeigenaar: EuroMTS
ISIN Code: FR0010754184

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de EuroMTS Investment Grade Broad 7-10 index.

Onderliggende waarde
De onderliggende waarde is de EuroMTS Investment Grade Broad 7-10. Dit is een breed samengestelde index, met in potentie obligaties uit de volgende eurozone landen: Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal, Slovenië en Spanje. Het uitstaande bedrag per obligatie is minimaal 2 miljard euro. Daarnaast geldt dat de obligaties minimaal een investment grade rating hebben (minimum BBB-) van minstens twee van de drie bekende rating bureaus. De samenstelling van de index kan maandelijks worden aangepast. Momenteel zitten er 45 obligaties in de index uit de landen: België, Italië, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland Oostenrijk, Finland en Spanje.

Structuur
Deze Amundi EuroMTS 7-10 ETF heeft een synthetische structuur. Via een swapconstructie wordt de index nagebootst. De ETF heeft wel obligaties in portefeuille als dekking van de swapconstructie. Er is één tegenpartij van de swapconstructie, en dat is Société Générale.

Securities lending
Omdat hier sprake is van een synthetische ETF is er geen securities lending.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert de inkomsten niet uit maar herbelegt deze in het fonds. Er zijn derhalve geen dividend of couponuitkeringen.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste twee kalenderjaren. Aangezien het fonds halverwege 2009 is gestart, zijn er geen cijfers over kalenderjaar 2009 beschikbaar. De benchmark is de EuroMTS Investment Grade Broad 7-10, waarin de couponbetalingen zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de bruto couponbetalingen worden meegenomen en wordt herbelegd in de index.


                                            
Het fonds heeft een maximale management fee van 0,14%. De feitelijke kosten wijken daarvan af, bijvoorbeeld door opbrengsten van securities lending (positief) en transactiekosten (negatief). Daarnaast spelen mogelijk fiscale elementen een rol. Tot slot kan de tracking error een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik  de werkelijke kosten. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten in 2010 en 2011 duidelijk hoger dan de management fee.

De gemiddelde werkelijke kosten over de laatste twee jaar bedragen 0,67%. Ik teken hierbij aan dat volgens de site van Amundi de onderliggende index slechter presteerde dan ik in de tabel aangeef. Over 2011 behaalde de index geen 3,36%, maar 3,04%, terwijl over 2010 het resultaat -1,06% was in plaats van -0,49%. Als dat klopt bedragen de werkelijke berekende kosten over 2011 en 2010 respectievelijk 0,16% en 0,19%. Het verschil is opvallend groot, maar mijn performance-informatie haal ik van de site van EuroMTS.

Amundi geeft gedetailleerd de performance van de index, maar helaas geïndexeerd (basis 100 bij start fonds, in plaats van werkelijke indexstanden). Daardoor kan ik deze cijfers niet verifiëren met de opgegeven cijfers door de samensteller van de index (EuroMTS). Vooralsnog ga ik uit van de gegevens van EuroMTS.

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel circa 220.000 aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 40 mln euro. Op het moment van deze recensie was het verschil tussen de bied en laatprijs gelijk aan 182,89-183,22 cent (0,18%).

Informatie
De informatie die Amundi geeft is redelijk. Zo wordt de gehele koershistorie (in relatieve prijzen) van de ETF en van de onderliggende index gepresenteerd. Ook wordt aangegeven wat de samenstelling van de index is, en wat de actuele obligatiepositie in de ETF is. Ook jaarrapporten en halfjaar rapportages zijn aanwezig. Maar er zou meer uitleg kunnen worden gegeven over de gebruikte onderliggende index.

Volgens de informatie van Amundi in het Key Investor Information Document (KIID) is halverwege 2011 een andere onderliggende index gebruikt. Meer informatie daarover zou geen overbodige luxe zijn! Ook is het wenselijk dat voor Nederlandse beleggers alle informatie in het Nederlands wordt gepresenteerd.

Opmerkingen
Deze synthetische ETF volgt een brede Eurozone overheid obligatie index. Vergeleken met bijvoorbeeld de besproken iShares ETF met een Barclays Capital index als onderliggende waarde, is deze EuroMTS index meer gespreid. Dat kan voordelen hebben, maar heeft de afgelopen jaren nadelen gehad omdat in deze index ook zwakke broeders als Griekenland, Portugal waren opgenomen.

Het synthetische karakter maakt deze ETF wat meer kwetsbaar voor tegenpartijrisico, hoewel er natuurlijk onderpand aanwezig is. Voor beleggers die voor obligaties kiezen vanwege zoveel mogelijk (hoofdsom)zekerheid, is het synthetische karakter wel een element dat betrokken moet worden in het beleggingsoordeel. 

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere obligatie ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine duurzaam beleggen