Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF van Tak: iShares Barclays Capital Euro Government Bond 7-10

ETF van Tak: iShares Euro Govt. Bond 7-10

Via deze ETF wordt voroal in Duitse obligaties belegd. Dat verklaart ook de goede rendementen over de afgelopen jaren.

ETF van Tak: iShares Barclays Capital Euro Government Bond 7-1
Structuur: Fonds
Beheerder: BlackRock
Onderliggend: Barclays Capital Euro Govt. Bond 10 Year Term Index
Indexeigenaar: Barclays Capital
ISIN Code: IE00B1FZS806

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de Barclays Capital Euro Government Bond 10 Year Term index.

Onderliggende waarde
De onderliggende waarde is de Barclays Capital Euro Government Bond 10 Year Term index. Voor deze index worden uitsluitend obligaties geselecteerd uit Duitsland, Italië, Frankrijk, Nederland en Spanje. Bij uitgifte moeten de obligaties een looptijd hebben van minimaal 9,75 jaar en maximaal 10,25 jaar. Eenmaal opgenomen in de index is de minimale looptijd van de obligaties 7 jaar. De S&P rating van de obligaties is minimaal BBB-. De samenstelling van de index wordt elke maand opnieuw beoordeeld en eventueel aangepast volgens bovengenoemde criteria. Momenteel zijn er 13 obligaties in de index opgenomen. Duitsland heeft met 67% veruit het grootste gewicht. Frankrijk (28%) en Spanje (4%) volgen op afstand. Momenteel zijn er geen Nederlandse en Italiaanse leningen in de index opgenomen.

Structuur
De iShares Barclays Capital Euro Bond 7-10 ETF heeft een fysieke structuur. Alle onderliggende obligaties uit de index worden daadwerkelijk gekocht. De maandelijkse indexwijzigingen worden in principe volledig doorgevoerd.

Securities lending
BlackRock tracht extra inkomsten te behalen door het uitlenen van de onderliggende obligaties uit de index aan derde partijen. De opbrengsten daarvan komen voor 60% toe aan de iShares houders. De overige 40% valt toe aan BlackRock. BlackRock draagt de kosten van deze operaties. Volgens Blackrock is de afgelopen maanden gemiddeld 66% van de onderliggende obligaties uitgeleend (met een maximum van 95%). De opbrengst uit deze securities lending bedroeg 0,07%. Om het risico van het uitlenen van de obligaties te beperken vraagt BlackRock onderpand van de lener. De omvang van het vereiste onderpand varieert van 102,5%-104% (obligaties en cash) tot 112% (aandelen). BlackRock heeft meerdere derde partijen om zo het tegenpartijrisico verder te verkleinen.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert de ontvangen coupons van de index uit als dividend. De frequentie is twee keer per jaar.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste drie kalenderjaren. De benchmark is de Barclays Capital Euro Government Bond 10 Year Term Index, waarin de couponbetalingen zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de bruto couponbetalingen worden meegenomen en wordt herbelegd in de index. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de intrinsieke waarde inclusief herbelegde dividenden (coupons).

Het fonds heeft een TER ratio van 0,2% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af, bijvoorbeeld door opbrengsten van securities lending (positief) en transactiekosten (negatief). Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten ene rol. Tot slot kan de tracking error een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik  de werkelijke kosten. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten in 2010 en 2011 lager dan de TER ratio. In 2009 lagen de werkelijke kosten iets hoger. De gemiddelde werkelijke kosten over de laatste drie jaar bedragen 0,18%.  

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel circa 1,5 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 250 mln euro. Op het moment van deze recensie was het verschil tussen de bied en laatprijs gelijk aan 171,06-171,20 cent (0,08%).

Informatie
Zoals gebruikelijk is BlackRock zeer volledig in zijn informatie betreffende de iShares. Dat geldt zeker ook voor deze ETF van Europese staatsobligaties. De informatie is compleet en volledig in het Nederlands. Een mooie aanvulling zou zijn als ook rendementen per kalenderjaar worden geboden. Klein puntje: volgens mijn informatie worden in de index uitsluitend leningen opgenomen met een initiële looptijd van 9,75 en 10,25 jaar en niet, zoals op de BlackRock site is aangegeven, tussen 9,5 en 10,5 jaar. 

Opmerkingen
De iShares Barclays Capital Euro Bond 7-10 ETF is een uitstekend product dat via volledige fysieke replicatie de onderliggende index volgt. Op basis van de berekening van de werkelijke kosten ligt de gemiddelde achterstand op de index zelfs iets lager dan op grond van de TER-ratio verwacht mag worden. Dat zal enerzijds te maken hebben met de opbrengsten van securities lending.

Door het uitlenen van obligaties worden extra opbrengsten verkregen. Natuurlijk betekent dit wel een additioneel risico, hoewel BlackRock door de strenge onderpandeisen dit risico beperkt. Een tweede reden voor de goede prestatie op basis van de berekening van de werkelijke kosten wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het beperkt aantal transacties. De onderliggende index bestaat maar uit een gering aantal obligaties met relatief weinig mutaties.

Dat is meteen ook de opmerking die ik over deze ETF wil maken. De belegger moet zich realiseren dat er niet sprake is van een zeer brede Europese index, maar dat voor het grootste deel in Duitse obligaties wordt belegd. Dat verklaart ook de goede rendementen over de afgelopen jaren in vergelijking tot bijvoorbeeld de bredere indices, waarop ook (iShares) ETF’s zijn uitgegeven.

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van andere obligatie-ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus