Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie

Meer rendement zonder koersstijging?

Gestructureerde producten met een voorwaardelijke garantie kunnen veel toegevoegde waarde hebben. Maar waarom eigenlijk?

Vorige week schreef ik over de Rendement Certificaten van BNP Paribas. Deze week heb ik enkele Certificaten gerecenseerd. Ik kwam tot een positief oordeel. Gestructureerde producten met een voorwaardelijke garantie kunnen veel toegevoegde waarde hebben. Waarom? Het mogelijke rendement in combinatie met het risico wijkt vaak significant af van die van de onderliggende waarde.

Dit soort constructies bestaat mede uit knock-in opties en deze zijn niet aan de beurs verhandelbaar. Voorwaardelijke garantieproducten zijn voor de particuliere belegger daarom niet (makkelijk) na te bootsen. In tijden van oplopende volatiliteit kan het rendementsperspectief van deze producten flink oplopen.

En last but not least, door de regelmatige vervolgintroducties en de verschillende rendementsgrenzen heeft de belegger een ruime mogelijkheid het Certificaat te kiezen dat bij zijn risico-rendement profiel past.

Concurrerende producten
Genoeg “reclame” voor de Rendement Certificaten, want het loont voor de belegger de moeite ook naar concurrerende producten van andere uitgevende instellingen te kijken. Voor de Rendement Certificaten van de Franse bank kwamen RBS en ING al met gelijksoortige Bonus en Premie Notes. De huidige karakteristieken van de eerder uitgegeven Bonus en Premie Notes zijn dermate interessant, dat ik ze graag kort de revue laat passeren.

Wat dacht u van de Eurozone Premie Note van ING. Deze note is gekoppeld aan de Eurostoxx50 index, een onderliggende waarde die (nog) niet beschikbaar is voor de Rendement Certificaten. De note lost af in september 2014. Zolang de Eurostoxx50 index niet onder de 1470 punten komt (een daling van 37% ten opzichte van het actuele niveau van 2341 punten) is de vaste aflossing van de note op 135%. De note noteert momenteel op ongeveer 98,5%, waardoor een rendement kan worden behaald van circa 37% in nog geen 2,5 jaar.

Neerwaarts doorbroken
De Eurostoxx50 index hoeft daarvoor niet te stijgen en mag zelfs flink dalen, zolang de 1470 punten grens niet neerwaarts wordt doorbroken. Als dat wel gebeurt wordt het allemaal minder vrolijk, want dan is de aflossing van de note gerelateerd aan de startwaarde van de index. Deze startwaarde was destijds 2939 punten. Dus als de index in september op 1469 punten eindigt, is de aflossing op 50%. Vanaf de huidige koers van de note is dat een grotere daling dan de daling van de index zelf!

Een nog mooier beeld geeft het Philips Bonus Rendement Certificaat van RBS. Ik heb daar al eens eerder over geschreven, maar dit product kan nog steeds een uitzonderlijk hoog rendement geven. Tenminste, als het aandeel Philips tot de aflosdatum half december 2013 op geen enkel moment lager dan 12,003 euro noteert. Als aan deze voorwaarde is voldaan, lost dit RBS certificaat minimaal op 28,007 euro af.

Dividend
De huidige koers van het certificaat is rond de 14 euro. Dat betekent dat een rendement van 100% mogelijk is, zonder dat de koers van Philips significant in koers behoeft te stijgen. Ook hier weer moet de belegger letten op het scenario als de 12,003 grens wél neerwaarts wordt doorbroken. De note volgt dan de koers van het aandeel, dat gisteren op 13,80 euro sloot.

Het certificaat is derhalve 2% duurder dan het aandeel. Daarnaast mist de belegger in het Philips certificaat twee keer het dividend, dat mogelijk circa 11% over twee jaar bedraagt. Met andere woorden, komt de visie niet uit (Philips doorbreekt neerwaarts de 12,003 euro grens), dan verliest de belegger 13% ten opzichte van een directe belegging in het aandeel. Blijft de grens in takt, dan is de 100% rendement verzekerd.

Het aardige van dit soort producten is dat je er mooie portefeuillestrategieën omheen kan bouwen. Als je bijvoorbeeld Philips in portefeuille hebt, kan dat gedraaid worden naar een kleinere positie (bijvoorbeeld 33%) in deze Philips certificaten.

Gematigde koersontwikkeling
Bij een gematigde koersontwikkelingen kun je dan zelfs een beter rendement behalen dan met een volledige positie in Philips. En bij een echte crash (het staartrisico) is het verlies ook beperkter. Alleen bij het doorbreken van de 12,003 grens en nadien een gematigde koersontwikkeling, kan de draai naar het Philips Bonus Rendement Certificaat minder gunstig uitpakken.

Zowel voor het Bonus Certificaat als voor de Premie Note geldt overigens, in tegenstelling tot de Rendement Certificaten, dat volledig geprofiteerd wordt als de onderliggende waarden (respectievelijk Philips en Eurostoxx50) boven de “vaste” afloswaarde uitstijgen. Let u tot slot op het debiteurenrisico, dat voor alle gestructureerde producten geldt en lees, voorafgaande aan een eventuele positie in één van de producten, de voorwaarden goed door. 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

    Impact beleggen