Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
Productrecensie van het Credit Suisse DJ All Hedge Index Fonds

Met hedgefunds altijd rendement?

Zoveel mogelijk spreiden via een indexfonds met hedgefunds kan een goed idee zijn. Rendement is echter laag, kosten zijn hoog.

In alle gevallen is het langetermijnresultaat van beleggen - actief of passief, via aandelen of obligaties - uiteindelijk afhankelijk van de prestatie van de bedrijven. Op korte termijn kan de waarde van de investering alle kanten op. 

Het zijn de hedgefunds, die hun rendement genereren door gebruik te maken van verschillende strategieën, zoals inspelen op specifieke marktbewegingen of gebruikmaken van grote macro-economische ontwikkelingen.

Zij hebben gemeen dat ze de belegger onder alle marktomstandigheden proberen een positief rendement te geven. Soms lukt dat, maar lang niet altijd. Ondanks het lovenswaardige streven om altijd een positief resultaat neer te zetten, mislukken strategieën soms. 

Het kan mislukken

Maar één ding is zeker, als belegger wilt u niet in het fonds zitten met die mislukte strategie. Het is dus belangrijk een grote spreiding toe te passen om de risico's te verlagen. Die grote spreiding is mogelijk via een positie in het Credit Suisse DJ All Hedge Index Fonds, dat de gelijknamige index volgt.

De index is opgebouwd uit tien deelindices waarin fondsen zijn geselecteerd die volgens een bepaalde strategie beleggen. Ik noem de tien verschillende strategieën waaruit de index bestaat.

  1. Convertible bond: profiteren van de prijs van converteerbare leningen in relatie tot de aandelenkoers van het bedrijf.
  2. Shortstrategie: innemen van shortposities om te profiteren van prijsdalingen
  3. Opkomende markten: gebruikmaken van onderwaarderingen in emerging markets
  4. Marktneutraal: zowel long- als shortposities innemen voor een marktonafhankelijk rendement
  5. Event driven: profiteren van specifieke omstandigheden rond bedrijven
  6. Rente-arbitrage: profiteren van waarderingsverschillen tussen gelijkwaardige obligaties
  7. Macrotrend: profiteren, zowel long als short, van de grote macrotrends
  8. Long short-equity: long- en shortposities in aandelen (lijkt op marktneutraal)
  9. Managed futures: investering in futures en gebruikmaken van specifieke prijsstructuren
  10. Multi-strategie: vrije strategie om gebruik te maken van alle andere strategieën op het moment dat ze aantrekkelijk lijken.

De index bestaat voor 28% uit event driven-strategieën, terwijl global macro- (21%), long-short-equity (15%) en multi-strategieën (13%) ook een belangrijk deel van de index uitmaken. 

Gematigd risico

Met een belegging in al deze verschillende strategieën en fondsen wordt het risico gematigd. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee een mooi rendement is verzekerd. Over de afgelopen vijf jaar heeft de index, gehedged naar euro, een totaalresultaat behaald van -3,05%.

Dat is niet om blij van te worden, zeker niet voor een verzameling fondsen dat een (jaarlijks) positief resultaat nastreeft. Vooral de afgelopen maanden waren de resultaten niet goed. Kennelijk is het toch moeilijker de markt te begrijpen en daar rendement uit te behalen dan de beheerders op voorhand denken.

Het Credit Suisse-fonds dat deze index volgt, doet dat via een derivatenconstructie. Dat kan ook niet anders. Het is onmogelijk alle posities van de verschillende hedgefunds over te nemen. Via een swaptransactie wordt getracht zo goed mogelijk de prestatie van de Hedge Index te volgen.

Maar ook dit blijkt moeilijker dan gedacht. Over dezelfde periode waarin de index -3,1% scoorde, was het resultaat van het fonds minus 12,1%. Dat is wel een heel groot verschil van 9%, ofwel circa 2% per jaar. dat is bijna het dubbele van de officiële kosten van het fonds die op 1,09% zijn gesteld.

Een kostbare zaak

Mijn conclusie is dat het ontwikkelen van strategieën om onafhankelijk van de markt te presteren op zichzelf een topidee kan zijn. Nog beter is om niet in een individueel fonds, maar via een index in deze fondsen te beleggen om zo de risico's te verlagen.

In de praktijk vallen de resultaten echter tegen. Daar komt nog bij dat het volgen van deze index een kostbare zaak is, met een jaarlijkse achterstand van het fonds op de benchmark van 2%. Een mogelijke reden voor het zwakke presteren van de index zijn de hoge impliciete kosten van de fondsen die deel uitmaken van de index.

Deze fondsen berekenen allemaal kosten, en die zullen niet zelden de 3% op jaarbasis overschrijden. Uiteindelijk, om een positief resultaat voor het fonds te behalen, moet dan minimaal 5% brutorendement per jaar worden behaald om alleen al de kosten goed te maken.

Dat lijkt een brug te ver en op lange termijn niet haalbaar. Ik kan dit in de All Hedge Index beleggende Credit Suisse fonds dan ook niet aanraden.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie