Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie

Volledig dividend, geen bronbelasting

Goldman Sachs heeft een note gemaakt die de mogelijk geeft om het bruto dividend van de Eurostoxx50 netto te incasseren.

Uitgever: Goldman Sachs
Beurs: Duitsland (Börse Frankfurt)
Aflossing: 24 juni 2015
Onderliggend: Eurostoxx50 index (ES50)
ISIN Code: DE000GT7FL70

Dividend is een belangrijk deel van het rendement van een aandelenbelegging. Jammer dat overheden een flink deel van de dividenduitkeringen inhouden als bronbelasting. Dat kan oplopen tot percentage van 25% en meer. Er zijn mogelijkheden om (een gedeelte van) deze bronbelasting terug te vorderen. Maar het is op zijn minst omslachtig en het lukt niet altijd. Dat geldt zeker voor bijvoorbeeld actieve en passieve beleggingsfondsen (dividendlekkage). Het kan om flinke bedragen gaan.

Neem bijvoorbeeld het dividend op de Eurostoxx50 index. Het dividendpercentage bedroeg vorig jaar ten opzichte van de indexstand per 1 januari 2013 maar liefst 4,3% bruto. Maar door de heffing van de bronbelasting bleef daar netto 3,3% van over. Uit mijn eerdere ETFonderzoek bleek dat de gemiddelde Eurostoxx50 ETF circa 0,8% achterblijft bij de bruto Eurostoxx50 index (periode 2012-2013). Rekening houdend met de TER-ratio van gemiddeld circa 0,25%, gaat dus mogelijk ruim 0,5% verloren aan dividendlekkage.

Momenteel is door de koersstijging van de Eurostoxx50 het dividendpercentage lager dan vorig jaar. Op basis van de dividendfutures op deze index verwacht de markt circa 112 indexpunten in een jaar aan bruto dividend. Dat is bij de huidige indexstand van 3.250 punten ongeveer gelijk aan 3,5%. Inclusief kosten en dividendlekkage zouden ETF-beleggers daar mogelijk slechts 2,8% van terugzien. Er is een mogelijkheid om dit probleem te omzeilen. Dat kan met "uitgerangeerde" gestructureerde producten. Ik heb er één gevonden waarbij u zich verzekert van een netto-uitkering van het bruto dividend.

Doelstelling
Het betreffende certificaat, het Bonus Certificaat op de ES50 van Goldman Sachs, had als oorspronkelijke doelstelling een Bonusuitkering te doen op voorwaarde dat de ES50 index niet onder de 2.960 punten zou uitkomen. Dat is wel gebeurd. Die doelstelling is dus niet meer geldig. Nu volgt het certificaat de ES50 index en lost in juni 2015 af op de stand van de Eurostoxx50 index. De doelstelling is nu het één op één volgen van de index, waarbij door een korting op de aankoopprijs het bruto dividend van de index netto kan worden geïncasseerd.

Voor wie
Aandelenbeleggers die positief zijn over het verloop van de Eurostoxx50 index, en het bruto dividend netto willen incasseren.

Type product: Bonus Certificaat (BC)
Met een BC kan de belegger inspelen op een dalende, stabiele of licht stijgende prijs van de onderliggende waarde. Daartoe wordt een Barrièrekoers en een Bonuskoers vastgesteld. Aflossing op de Bonuskoers vindt plaats op voorwaarde dat de koers van de onderliggende waarde gedurende de Waarnemingsperiode (in dit geval van 14 januari 2014 t/m 19 juni 2015)) boven de Barrière koers van 2.960 blijft. Mocht de index op de einddatum boven de Bonuskoers staan, dan wordt op dat hogere niveau afgelost.

Inmiddels is de indexstand (tijdelijk) onder de Barrière koers van 2.960 gekomen, zodat de Bonus is vervallen. Nu lost het certificaat af op de stand van de index in juni 2015. 

Onderliggende waarde
De onderliggende waarde van dit BC is de ES50.

Karakteristieken van dit product

Actuele koers ES50:         3.250 punten

Barrière koers:                2.960 punten

Bonuskoers:                   4.000 punten

Ratio:                            0,01

Bonus aflossing in euro:  40,00 euro

Actuele koers CBPC:        31,38 euro

Zoals aangegeven is de index tijdelijk onder de barrière van 2.960 uitgekomen. Er is derhalve geen Bonusaflossing op 40 euro. De aflossing is nu gelijk aan de stand van de index per 19 juni 2015, vermenigvuldigd met de ratio. Bij de actuele stand van de ES50 van 3250 punten zou de aflossing in juni 2015 gelijk zijn aan 32,50 euro. Het certificaat is nu te koop voor 32,38 euro. Dat is een korting van 3,6%, fractioneel boven het verwachte dividendrendement over één jaar.

Onderstaande tabellen geven een rendementsoverzicht, uitgaande van een koers van het certificaat van 31,38 euro en een actuele stand van 3.250 punten voor de ES50 en een verondersteld totaaldividend van 3,5%.

 

ES50         Mutatie          Aflossing                   ES50          BC               ETF.

1.625        - 50,0%        16,25 (=ES50*0,01)    -47,4%    -48,2%         -47,9%

2.925        - 10,0%        29,25 (=ES50*0,01)    -6,7%      -6,8%           -7,3%

3.250        +  0,0%        32,50 (=ES50*0,01)    +3,5%     +3,6%          +2,8%

3.900        +20,0%        39,00 (=ES50*0,01)    +23,9%   +24,3%         +22,9%

 

In de tabel heb ik rekening gehouden met het "rente-op-rente" effect. Daarom presteert de bruto index bij grote koersdalingen iets beter dan het BC, en bij koersdalingen iets slechter. Dat komt omdat het dividend min of meer gelijkmatig wordt uitgekeerd, en bij het BC al bij het begin is ingeprijsd. 

Risico's

- Naast het normale aandelenrisico op de ES50 loopt u een debiteurenrisico op de uitgevende instelling (Goldman Sachs).

- Als het dividend op de ES50 hoger uitvalt dan de 3,5% verwachting profiteert u daar niet van. Daar staat tegenover dat u ook geen last heeft van eventuele dividendverlagingen. In beide geval ondervindt u natuurlijk wel de gevolgen van eventuele positieve of negatieve koerseffecten van dividendveranderingen.

Opmerkingen en conclusie
Gestructureerde producten met voorwaardelijke karakteristieken kunnen nuttig zijn of worden als de criteria gedurende de looptijd zijn doorbroken. In het algemeen krijgen deze notes en certificaten dan een structuur die het onderliggende aandeel of index volgt. Het gemiste dividend wordt dan verrekend via een korting op de prijs ten opzichte van de onderliggende waarde. Op deze manier kunnen andere dan de oorspronkelijke doelstellingen worden bereikt.

Deze note van Goldman Sachs geeft beleggers nu een kans het rendement van de bruto Eurostoxx50 index te behalen. Dat lukt zelfs met een lage kosten ETF niet. Natuurlijk is er het debiteurenrisico waar de belegger rekening mee heeft te houden. En doordat in feite het dividend in één keer wordt uitgekeerd (bij aankoop via korting) kunnen er afwijkingen ontstaan door een sterke stijging of daling van de index. Maar per saldo geeft dit "uitgerangeerde" certificaat de belegger een mooie kans een zo hoog mogelijk Eurostoxx50 rendement te behalen.

 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen