Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie

ETF van Tak: China's gezichten (II)

Vergelijking van zes beschikbare ETF's op China. Grote onderlinge verschillen door kosten en onderliggende index.

Deze week liet ik een aantal Chinese indices zien, vandaag bespreek ik de verschillende ETF's die op deze indices zijn uitgebracht.

MSCI China: iShares MSCI China ETF (MCHI)

iShares heeft op de MSCI China index een fysieke tracker gebouwd. Dat betekent dat in principe de aandelen in portefeuille worden genomen. Om reden van efficiency kan maximaal 10% worden aangehouden in andere financiële producten. De kosten van de ETF die iShares opgeeft, bedragen 0,62% op jaarbasis.

In werkelijkheid heeft het fonds sinds de oprichting (29 maart 2011) een jaarlijkse achterstand van 0,53% op de index (netto total return). Het kleinere verschil heeft mogelijk te maken met een (in dit geval ) positieve tracking error en het uitlenen van effecten. Het fonds keert geen dividend uit, maar herbelegt de netto ontvangsten. De iShares staan genoteerd aan de Amerikaanse beurs. Het verschil tussen de bied-en laat prijs is ongeveer 5 cent, wat bij een koers van 45,10 gelijk is aan 0,11%. 

MSCI China:HSBC MSCI China ETF

De HSBC ETF op China is, net als het iShares fonds, fysiek van structuur, maar staat eveneens optimalisatietechnieken toe. De opgegeven kosten bedragen 0,60% op jaarbasis, iets lager dan die van iShares. Het verschil met de indexprestatie is sinds de oprichting (26 januari 2011) 0,34% op jaarbasis. De ETF is onder andere genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het fonds keert twee keer per jaar een dividend uit. Het verschil tussen bied- en laatkoers is gelijk aan 2 cent, wat op de euro koers van 4,41euro gelijk is aan 0,45%.

MSCI China H: Amundi ETF MSCI China ETF

De Amundi ETF is opgericht in oktober 2010 en verschilt van de voorgaande twee fondsen door zijn synthetische structuur. De beheerder koopt niet de onderliggende aandelen van de index, maar gaat een swaptransactie aan. De tegenpartij van deze swaptransactie is BNP Paribas. Ter zekerstelling van het nakomen van verplichtingen houdt Amundi een mandje effecten aan. Dit mandje bestaat voor het grootste deel (meer dan 80%) uit liquide Europese Blue Chip aandelen.

Een tweede verschil met de voorgaande fondsen is dat deze Amundi ETF zich alleen richt op de MSCI China H index. Uit de naam van deze ETF is dat niet op te maken! De ETF heeft sinds zijn oprichting een jaarlijkse achterstand van 0,69% op de netto total return benchmark. Volgens opgave zijn de kosten die het fonds berekent, gelijk aan 0,55% op jaarbasis. De werkelijke kosten liggen derhalve hoger.

De ETF is genoteerd aan Euronext. Het verschil tussen de bied- en laat koersen is gelijk aan 32 cent, wat op een koers van 179,78 gelijk is aan 0,18%. Daarbij teken ik aan dat de bied-laat hoeveelheden op deze koersen beperkt was. Voor de grotere hoeveelheden (3000 stuks) was het verschil 90 cent, ofwel 0,50%.

FTSE China 25: db-X trackers FTSE China 25 ETF

De structuur van deze ETF is synthetisch, met Deutsche bank als tegenpartij van de swap transactie. Als zekersteling is er een mandje met aandelen die internationaal gespreid zijn. De ETF keert geen dividend uit, maar herbelegt de netto ontvangsten. De opgegeven kosten bedragen 0,60% op jaarbasis. Sinds de introductie van deze ETF in 2007 blijkt dat het rendement van deze ETF gemiddeld 0,70% op jaarbasis is achtergebleven bij de index. De ETF is genoteerd aan de beurs van Frankfurt (Xetra). Het verschil tussen bied- en laatspread bedraagt ongeveer 2,5 cent, wat op een koers van 20,61 gelijk is aan 0,12%.  

DJ BRIC China 15: EasyETF DJ BRIC China 15 THEAM Easy ETF

De China ETF van EasyETF is gericht op een index dat is samengesteld uit slechts 15 aandelen en is synthetisch van structuur. De onderliggende index wordt gevolgd middels een swaptransactie. Als zekerstelling wordt een onderliggend mandje aandelen aangehouden.  Het fonds is al in 2008 opgericht, maar sinds februari van dit jaar is de onderliggende index gewijzigd.

Tot februari werd de FTSE China 25 gevolgd, maar sinds een aantal maanden is dat de DJ BRIC China 15. Op de website van EasyETF is de informatie nauwelijks aangepast aan deze nieuwe onderliggende index. EasyETF geeft als kosten 0,6% per jaar aan. De afgelopen jaren, sinds de oprichting, is het resultaat van de ETF gemiddeld 1,36% achtergebleven bij de netto index. Dat is aanzienlijk meer dan de opgegeven kosten.

De ETF is genoteerd aan NYSE Euronext.  Het verschil tussen bied- en laatkoers is gelijk aan 60 cent, gelijk aan 0,48% (koers 125,82 euro).  Het volume is echter laag. Bij een groter volume (5000) is de spread gelijk aan 1,10 ofwel 0,87%.   

HSCEI: Lyxor ETF China Enterprise

Synthetische ETF's zijn populair, want ook Lyxor heeft voor deze structuur gekozen. De tegenpartij van de swaptransactie is Société Générale. Als zekerstelling is er een mandje voornamelijk Europese aandelen. Het fonds geeft als kosten een jaarlijks percentage van 0,65%. In de afgelopen vijf jaar loopt de prestatie van deze ETF gemiddeld 1,1% achter bij de index.

De ETF keert geen dividend uit, maar herbelegt de ontvangsten in het fonds. De Lyxor ETF heeft een notering aan Euronext, waarbij de bied-laat spread 22 cent bedraagt, gelijk aan 0,22%. Ook in dit geval gaat dit weer om lage volumes. Bij hogere volumes (3000) is de spread 25 cent (0,25%). 

Samenvattende tabel bevindingen China ETF:

Conclusie
Voor beleggers die een brede index als onderliggende waarde willen, is de iShares en HSBC ETF de beste keus. Beide fondsen zijn gericht op de MSCI China index. Van de besproken indices heeft deze MSCI de minste blootstelling aan de financiële sector. Voor beleggers die daar juist wel een positie in willen, is de MSCI China H (Amundi) of de HSCEI (Lyxor) de logische keus.

Beleggers die juist een flinke positie wensen in de sector informatietechnologie, kunnen het best kiezen voor de DJ BRIC China 15 index (EasyETF). Voor beleggers die geen keuze tussen de indices willen of kunnen maken, overigens feitelijk een consequente houding van de echte indexbelegger, kiest voor de beste ETF. In mijn ogen is dat de HSBC ETF, met de laagste werkelijke kosten over de afgelopen jaren.

Beleggers die veel willen handelen kijken meer naar de spread, en dan lijkt de dB-X ETF (op de FTSE China 25) of de iShares (op MSCI China) de geëigende keus.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie