Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie

ETF van Tak: De Gouden ETF (2)

Er bestaat een divers aanbod van goudproducten. Naast de eerder besproken ETF's ga ik in op een aantal hefboomproducten.

Op zoek naar een nieuwe goud-ETF voor mijn Index20+ kwam ik uit bij de ZKB Gold ETF. Het aanbod van goudproducten is groot en divers, en daarom bespreek ik hieronder ook een aantal hefboomproducten, zowel long als short, op de goudprijs. Net als de ETF’s zijn ook deze producten genoteerd in dollars.

De hefboom-ETF's en -ETN's, zowel long als short, kunnen mij echter niet bekoren.  Op korte termijn kunnen ze bij een juiste visie nog wel toegevoegde waarde leveren, maar op lange termijn is de belegger in deze leveraged producten (bijna) altijd de verliezer. 

ProShares Ultra Gold ETF
Hebt u veel vertrouwen in een stijgende goudprijs en vindt u een een-op-eenrelatie niet voldoende, biedt ProShares de mogelijkheid op dagbasis twee keer van (een stijging van) de goudprijs te profiteren. Nadeel is natuurlijk dat bij een dalende goudprijs de verliezen snel oplopen. Ultra Gold heeft een fondsstructuur en de belegger loopt geen direct debiteurenrisico. Wel is er een tegenpartijrisico, omdat het fonds (derivaten)contracten met tegenpartijen afsluit. Momenteel zijn dat Goldman Sachs, Société Générale, UBS en Deutsche Bank. Het fonds rekent 0,95% kosten op jaarbasis. De werkelijke kosten kan ik niet berekenen, omdat er geen index beschikbaar is. 

Het meest interessant is wat de prestatie van dit fonds is ten opzichte van de goudprijs. Sinds de eerste notering van het fonds (1 december 2008) is de goudprijs met 9,77% op jaarbasis gestegen. Dit Ultra Gold fonds laat een stijging van 11,80% op jaarbasis zien. Dat is niet twee keer zoveel, maar natuurlijk wel beter dan een reguliere goud-ETF heeft gepresteerd. Over deze langere periode zijn de cijfers mooi, maar de belegger die een jaar geleden is ingestapt heeft weinig plezier beleefd aan het "verdubbelprincipe". Terwijl de goudprijs met "slechts" 25,4% is gedaald, moet deze ETF een teruggang van 47,8% accepteren. In de neergaande markt dus wel (bijna) een verdubbeling.....

VelocityShares 3X Long Gold ETN
Is twee keer de goudprijs nog niet genoeg? Geen probleem, VelocityShares heeft een note waarbij u, op dagelijkse basis, drie keer de goudprijs ontvangt. Althans, de koppeling is gemaakt met de S&P GSCI Gold Index, die bestaat uit futures contracten op de goudprijs. De note is een gestructureerd product met een debiteurenrisico op de uitgevende instelling, te weten Credit Suisse. Jaarlijks worden kosten berekend die 1,35% bedragen. 

Wat heeft de note gedaan sinds zijn introductie in oktober 2011? De goudprijs zelf is over die periode gedaald met 18%. De note heeft over dezelfde periode 60% in rendement moeten prijsgeven (van 50 dollar naar 20,18 dollar), meer dan drie keer zoveel als de goudprijs. Dat lijkt conform de verwachting van een drie keer long goudfonds. Maar kijk wat er gebeurt als de goudprijs morgen weer op hetzelfde niveau staat als bij introductie van de note. De goudprijs zou dan met 22% moeten stijgen. De note zal dan met 66% in waarde toenemen, en komt uit op 33,90 dollar. Dat betekent dus nog altijd een verlies van ruim 32%! 

Dit soort hefboomproducten verliest op lange termijn altijd, zeker als de onderliggende waarde een tegengestelde richting kiest, maar ook door richtingloze schommelingen zonder trend. Alleen op korte termijn kan de belegger zijn (juiste) visie omzetten in extra rendement. Zo is de goudprijs vanaf 27 juni tot 16 augustus met 11% gestegen, terwijl de waarde van de note toenam van 13,81 naar 20,18, ofwel een stijging van 46%!     

ProShares Ultra Short Gold ETF
Niet iedereen is positief over de goudprijs. Ook als u een (verdere) daling van de waarde van goud verwacht, kunt u op die visie inspelen. ProShares heeft een ETF die op dagbasis twee keer de daling van de goudprijs uitkeert. Het fonds is de tegenhanger van de eerder genoemde Ultra Gold ETF van ProShares en heeft precies dezelfde structuur, dezelfde jaarlijkse kosten (0,95%), en dezelfde oprichtingsdatum. Daarom kijk ik direct naar de resultaten. 

De goudprijs is sinds 1 december 2008 met 9,77% op jaarbasis gestegen. Dat zal geen prettige consequenties voor deze ETF hebben. Dat blijkt ook; het rendement van dit shortproduct is gelijk aan minus 27,57% op jaarbasis. Van de startwaarde ruim vijf jaar geleden is nog slechts 17% overgebleven! Maar ook in dit geval geldt dat op korte termijn een juiste richting wel veel kan opleveren. Dit jaar is de goudprijs met 28% gedaald. Over dezelfde periode is deze ETF met bijna 79% gestegen (cijfers tot en met juni 2013).

VelocityShares 3X Inverse Gold ETN
Als twee keer short nog niet genoeg is, kunt u terecht bij de drie keer short op de goudprijs ETN van VelocityShares. Dit is ook weer dezelfde structuur als de drie keer long variant van dezelfde uitgever (Credit Suisse). De goudprijs is sinds de introductie met 18% gedaald. Dat moet tot een positief resultaat voor deze driedubbele short ETN hebben geleid. Dat is ook het geval, maar zeker geen stijging die in de buurt komt van drie keer de daling. De note is gestegen met ruim 24%. Dat is toch wel teleurstellend, zeker als ik in ogenschouw neem dat bij tegengestelde koersontwikkelingen de verliezen op dit soort hefboomproducten flink oplopen.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie