Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie

ETF van Tak: Multi asset ETF's

De kosten voor multi asset ETF's liggen hoger dan die van reguliere fondsen. Desondanks valt nog wel wat te verbeteren.

Aanleiding

Het aanbod van multi asset ETF's stijgt. De IEXProfs Must Read van 30 mei maakte de lezer daarop al attent. Volgens dat bericht neemt de populariteit van gemixte ETF's toe en zal dit soort fondsen een plaatsje blijven houden in het indexspeelveld. Nog geen week later las ik een ander bericht. Nederlanders voelen nog weinig voor indexproducten. Voor zover zij wel in ETF's stappen, zijn deze van buitenlandse makelij. Nederland loopt zwaar achter, zo is de conclusie.

Deze twee berichten combineer ik. Want de buitenlandse indexproducten hebben weliswaar een gigantische voorsprong, de (enige) Nederlandse ETF-aanbieder Think Capital was er met zijn mixfondsen snel bij. Al sinds eind 2009 staan er maar liefst drie verschillende in de notering. Ik zal een aantal ETF mixfondsen beschrijven, waarbij ik met name aandacht besteed aan de samenstelling van de onderliggende index. Ik begin echter met mijn conclusies.

Conclusie

Voor beleggers die geloven in passief beleggen tegen zo laag mogelijk kosten, en met één belegging een (nagenoeg) volledige portefeuille willen, is een aantal ETF's beschikbaar. Mijn conclusie is dat er wel wat te verbeteren valt aan structuur van en informatie over deze ETF's. Bovendien heb ik de indruk dat de kosten hoger zijn dan die van een reguliere ETF met een index als onderliggende waarde. In potentie vind ik de Arrow en Think Capital ETF's de beste, maar de werkelijke kosten zijn hoog (Arrow), dan wel niet transparant genoeg (Think Capital). Ik geef per ETF kort mijn oordeel:

Guggenheim Multi-Asset Income ETF’s
Dit is de grootste en oudste multi asset ETF. De werkelijke kosten bedragen bijna 1% op jaarbasis. Dat is hoog, maar mijn belangrijkste bezwaar is dat er nauwelijks sprake is van spreiding. Bijna de gehele onderliggende index bestaat uit aandelen of qua risico daaraan gerelateerde financiële instrumenten. Ik vind het voor een belegger die naar passieve spreiding zoekt geen aanrader.

iShares Multi Asset Income ETF
Deze iShares ETF volgt een index die bestaat uit iShares ETF's. Ik vind dat niet transparant. Op deze manier is het heel lastig te achterhalen wat de werkelijke kosten zijn. Die lijken laag te liggen op grond van ETF prestatie en indexprestatie.  Maar als ik de expense ratio en de werkelijke kosten van de onderliggende ETF's in ogenschouw neem, zou het mij niet verbazen als de kosten uiteindelijk op minimaal 1% uitkomen. De vaste verdeling van 60% obligaties/40% aandelen(gerelateerd) is prima. Vanwege het weinig transparante kostenverhaal kan ik deze ETF toch niet aanbevelen.

SPDR SSgA Income Allocation ETF
Deze ETF bestaat ook geheel uit ETF's, maar volgt, in tegenstelling tot de iShares ETF, een index die bestaat uit deelindices. Dat maakt de werkelijke kosten transparanter. Ondanks de expense ratio van 0,6% tenderen de werkelijke kosten in de richting van 1,15%. Dat is hoog, wat mijns inziens (mede) komt door het gebruik van ETF's. Daarnaast wordt de onderliggende index actief beheerd, mede op basis van de visie op de financiële markten. Ik weet niet of dit prettig is voor beleggers die in passief beleggen geloven. Op basis hiervan kan ik deze ETF niet aanbevelen.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF
Deze ETF is goed gespreid over de verschillende beleggingscategorieën. Ook heeft de belegger met deze ETF een wereldwijde belegging in handen. Daarmee is het één van de weinige goed gespreide multi asset ETF's die daadwerkelijk in onderliggende aandelen en obligaties beleggen. De kosten lijken met ruim 1% wel erg hoog uit te vallen. Daarmee gaat een deel van het voordeel van het goedkope passieve beleggen weer verloren.

Think Total Market ETF (defensive, neutral, offensive)
Ook de Think Total Market ETF's zijn goed gespreid over de verschillende beleggingscategorieën. De fondsen richten zich uitsluitend op Europese onderliggende waarden. Het aardige is dat de belegger een keus kan maken aan de hand van zijn risicoprofiel. Een belangrijk nadeel is dat de werkelijke kosten niet zijn te achterhalen, omdat er geen total return indices zijn. De opgegeven TER ratio is met 0,4% laag, maar vanwege het ontbreken van de total return indices kan ik niets zeggen over de werkelijke kosten. De ETF structuur is op zichzelf goed, maar zolang de werkelijke kosten niet inzichtelijk kunnen worden gemaakt, is een echte aanbeveling niet mogelijk.

Bespreking van de verschillende multi asset ETF's

Guggenheim Multi-Asset Income ETF’s
Dit fonds is de oudste multi asset ETF. Het is in 2006 opgericht en het vermogen is de 1 miljard dollar gepasseerd. Het fonds volgt de Zacks Multi-Asset Income Index, die bestaat uit 125 tot 150 aandelen, door middel van fysieke replicatie. Dat betekent dat de onderliggende effecten uit de index worden gekocht. Uit efficiency overwegingen kan worden besloten niet alle onderliggende effecten te kopen (sampling). Doelstelling van het fonds is een correlatie van ten minste 95% te hebben met de onderliggende index. Belangrijke vraag is waar de index uit bestaat. Dan blijkt dat nagenoeg alle onderliggende effecten (Amerikaanse) aandelen zijn. Slechts 10% bestaat uit vastgoed, terwijl circa 5% geschaard kan worden onder achtergestelde obligaties.

De expense ratio is 0,86%, maar het fonds heeft de ratio begrensd tot 0,6%. Door kosten die buiten de expense ratio vallen is de netto expense ratio gelijk aan 0,77%. Als ik de prestaties over de afgelopen vijf jaar bekijk, liggen de kosten hoger, namelijk op 0,97%. De onderliggende Zack Multi Asset index behaalde een rendement van 9,06% op jaarbasis, waar deze ETF bleef steken op 8,09%. Dat was overigens ruim beter dan de S&P500 index en de Dow Jones US Select Dividend Index, waarmee het fonds zich wil vergelijken. Deze twee indices kwamen niet verder dan respectievelijk 5,81% en 6,70%.    

iShares Multi Asset Income ETF
Dit iShares fonds heeft als doel de Morningstar Multi-Asset Income index te volgen. Deze index is gericht op zowel het genereren van inkomen als op waardegroei. Daartoe wordt voor een belangrijk deel belegd in obligaties (60%), en daarnaast in aandelen (20%) en overige alternatieve categorieën (20%) zoals bijvoorbeeld vastgoed. De onderliggende waarden zijn voor maximaal 25% op niet-VS beleggingen gericht. Deze asset allocatie is vast, en wordt elk kwartaal naar deze verhoudingen aangepast.  Opmerkelijk is dat de index uitsluitend is opgebouwd uit iShares ETF's, genoteerd in de VS. Het is niet verwonderlijk dat deze iShares Multi Asset ETF de index volgt door de onderliggende iShares waaruit de index bestaat, te kopen. iShares volgt dus iShares...

De index heeft het met 17,22% op jaarbasis over de afgelopen vier jaar goed gedaan, hoewel minder dan de Amerikaanse aandelen- en vastgoedcomponenten. De expense ratio is 0,59%. Vanwege het korte bestaan van het fonds (opgericht 3 april 2012) is er nog weinig te zeggen over de werkelijke kosten (verschil index en ETF). Sinds de oprichting loopt het fonds 0,12% achter bij de index. Dat is weinig, maar bedenk dat de index bestaat uit ETF's. Als de gemiddelde kosten daarvan 0,5% zouden bedragen, loopt de belegging uiteindelijk 0,62% achter bij de netto prestatie van de onderliggende fondsen. Als ik de expense ratio neem van dit fonds en de geschatte expense ratio van de onderliggende index (0,5%), zouden de jaarlijkse kosten zelfs kunnen uitkomen op 1,09% 

SPDR SSgA Income Allocation ETF
Deze mixed SPDR ETF heeft veel weg van de structuur van de iShares. Ook dit fonds belegt uitsluitend in ETF's. Toch is er een belangrijk verschil. De onderliggende gemixte index voor deze SPDR bestaat uit deelindices en geen ETF's. Vervolgens worden deze deelindices wel gevolgd via ETF's. Niet geheel toevallig zijn dat allemaal SPDR ETF's. Net als de iShares ETF bestaat deze ETF derhalve geheel uit onderliggende ETF's van het eigen merk. Maar het belangrijke verschil uit zich in de prestatie van de ETF ten opzichte van de onderliggende index. 

Omdat de iShares een index bestaande uit ETF's volgt, zal die index altijd minder goed presteren dan een index die bestaat uit louter deelindices. In de ETF index worden immers de ETF kosten meegenomen. Daarom lijkt de iShares ETF ook goed te presteren met een kleine achterstand op de onderliggende (ETF) index. In werkelijkheid zijn de kosten mogelijk 0,5% of meer hoger, zoals ik aangaf. 

De expense ratio van deze SPDR ETF is gelijk aan 0,7%. Dit SPDR fonds is nog erg jong (oprichting 25 april 2012), dus over de werkelijke kosten is nog niet veel te zeggen. Over een jaarperiode is er een achterstand op de index van 1,15%. Dat is meer dan de iShares ETF, ook als ik rekening houd met de correctie van minstens 0,5%. De belangrijkste component van de index wordt gevormd door aandelen (44%), gevolgd door obligaties (35%, waarvan 3% high yield) en vastgoed (9%). Daarnaast wordt belegd in hybride producten (11%), zoals preferred stocks. De index wordt actief beheerd en op basis van visie kan meer of minder in de verschillende asset classes worden geïnvesteerd. 

Arrow Dow Jones Global Yield ETF
De Arrow ETF heeft een simpele en heldere strategie. Deze ETF volgt de  Dow Jones Global Composite Yield Index. De index bestaat uit vijf gelijk gewogen subcategorieën: aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, vastgoed en alternatieve beleggingen. Elke sector bevat 30 onderliggende aandelen en obligaties, zodat de index uit 150 fondsen bestaat. Per saldo is 40% in obligaties en 60% aandelen gerelateerd belegd. De spreiding is wereldwijd, met de meeste blootstelling aan de VS (40%). Het fonds heeft een fysieke structuur, waarbij de onderliggende effecten worden gekocht. Vanuit efficiency overwegingen bestaat de mogelijkheid niet alle componenten van de index te kopen en voor maximaal 20% andere onderliggende waarden aan te schaffen (methode van sampling). De expense ratio is 0,75%. Ook dit fonds bestaat niet zo lang (oprichting 8 mei 2012). Over het afgelopen jaar is deze ETF 1,23% bij de index achtergebleven, wat een indicatie geeft van de werkelijke kosten.    

Think Total Market ETF (defensive, neutral, offensive)
De enige Nederlandse aanbieder van (mixed assets) ETF's is Think Capital. De Total Market ETF volgt drie verschillende indices: Think Government Bond index, Think Equity Index en Think Real Estate Index. Alle indices zijn Europees gericht. De indices bestaan uit respectievelijk 10 staatsobligaties, 40 aandelen (aandelencomponent) en 10 aandelen (vastgoedcomponent). Voor het gemak heeft de Think Capital drie verschillende ETF's gecreëerd met evenzoveel risicoprofielen. Die lopen van defensief (obligaties, aandelen en vastgoed respectievelijk 70%, 20% en 10%) via neutraal (45%, 45% en 10%) naar offensief (20%, 70% en 10%).

De structuur van deze ETF is fysiek en de Think ETF's hebben positie in alle onderliggende aandelen en obligaties (volledige fysieke replicatie). De total expense ratio voor alle drie de ETF's bedraagt 0,4%. Dat is aanmerkelijk lager dan die van de buitenlandse concurrentie. Van de besproken multi asset ETF's zijn, op de Guggenheim ETF na, die van Think Capital de oudste. Dat zou de mogelijkheid geven goed te bekijken wat de werkelijke kosten zijn. Helaas is er van de onderliggende indices geen total return cijfer beschikbaar. Dat maakt het niet mogelijk de werkelijke kosten te achterhalen. Wel is een prijsindexcijfer beschikbaar. Uiteraard scoren de ETF's vele procenten beter dan deze prijsindices. Maar dat geeft geen enkele indicatie over de werkelijke kosten.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie