Nieuws

Vijf grootste QE-misvattingen

De vijf grootste misvattingen op een rij over de Fed en QE, die vastgehaakt zijn in de overtuiging van menig belegger.

Mark Dow en Michael Sedacca zetten nog eens de vijf grootste misvattingen op een rij, die vastgehaakt zijn in de overtuiging van menig belegger. Ieder ziet de Fed een hoofdrol spelen in het bezweren van de financiële crisis en het brengen van stabiliteit in het financiële systeem. Momenteel wordt er volop gesproken over het dichtdraaien van de geldkraan en exit-strategieën. Maar er leven nog heel wat misverstanden, constateren de heren op MarketWatch.

Vijf mythen rond de Fed
1. De geldpers zorgt voor een toename van de geldvoorraad.
De Fed heeft de geldvoorraad niet onder controle. De banken beheersen 90% van de geldvoorraad en die lenen niet uit. Dat is de reden waarom de geldvoorraad nauwelijks is gegroeid ondanks de jaren van monetaire verruiming.

2. QE pompt geld in de aandelenmarkt.
De waarheid is dat maar weinig van dit geld zijn weg vindt naar de aandelenmarkten. De Fed koopt staatsobligaties en hypotheekpapier op, voornamelijk van banken. Die stallen op hun beurt zo’n 82% van het geld dat van de Fed afkomstig is weer bij de Fed als reserves. De overige 18% stroomt richting andere vastrentende waarden. De grote vraag is natuurlijk waarom de aandelenmarkten dan zo stijgen? Het antwoord is simpel: pure psychologie en misvatting. De Fed geeft een boodschap af met het aggressieve monetaire beleid, het idee dat dit naar de aandelenmarkten stroomt en het idee ‘don’t fight the Fed’ zorgen voor een psychologisch effect op de markten. Hierdoor is er tijd gewonnen voor de huishoudens om hun balansen op orde te krijgen en kunnen de fundamentals herstellen.

3. QE veroorzaakt gierende inflatie.
De inflatie-watchers zien het ‘nog’ niet, maar het komt er zeker aan. Sommigen beweren zelfs dat de Fed de cijfers verdraait. Maar de Fed heeft niets van doen met de inflatiecijfers. Ondanks de diverse ronden van kwantitatieve verruiming en de lage rente is er geen inflatie zichtbaar. De geldvoorraad is blijkbaar gevoeliger voor risico, dan voor de prijs van geld. Wel kan inflatie alsnog opvlammen, maar de verwachtingen nemen af.

4. QE is de oorzaak van de hoge olieprijs
Dit is een diepgewortelde misvatting. De hoge olie- en benzineprijzen raken ons allemaal en we zoeken dan een zondebok. Maar de statistieken wijzen aan dat de prijstrend al van voor de monetaire verruiming stamt. De groei van China en grondstoffen als nieuwe beleggingscategorie zijn de eigenlijke oorzaken voor de hogere prijzen, het is zeker niet de Fed en QE.

5. QE heeft de waarde van de dollar onder druk gezet.
Dit is het schoolvoorbeeld van een herhaalde leugen, die uiteindelijke tot waarheid wordt. Maar de neerwaartse beweging van de dollar stamt uit het tijdperk voor de kwantitatieve verruiming. En de grootste daling van de dollar vond plaats toen de Fed de rentetarieven verhoogde. In die tijd werd er meer risico genomen, werden schulden opgebouwd en heerste er optimisme over de opkomende markten. Dat leidde tot verkopen van dollars

Veel van de heersende gedachten over de Fed en het beleid blijken dus op misvattingen te rusten. Maar de recente opmars van de dollar en daling van grondstoffen lijken erop te wijzen dat deze misvattingen toch grond verliezen, denken Mark Dow en Michael Sedacca. Natuurlijk ligt er nog genoeg risico in het verschiet en zit de taak van de Fed er nog lang niet op. Maar de Fed loopt op de curve vooruit, zorg ervoor dat jezelf met je opvattingen niet achterloopt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's