Nieuws

Herkapitaliseer Europese banken NU!

De sanering van de Europese banken gaat te traag. Tijdelijke begrotingssteun is noodzakelijk, denkt Jean Pisani-Ferry.

Sinds de kredietcrisis is de eurozone afgezakt van een matige tot een ronduit beroerde economische presteerder. Dat komt doordat structurele problemen die al vóór de kredietcrisis bestonden, nooit of onvoldoende zijn aangepakt. Het is de hoogste tijd dat alsnog te doen. Anders blijven vooral de zuidelijke eurolanden nog jaren achter de feiten aanlopen. Het eerste en meest urgente dat er moet gebeuren, is een herkapitalisatie van de Europese banken. 

Dat schrijft Jean Pisani-Ferry in de Financial Times. Pisani-Ferry is een Franse econoom die directeur is van Bruegel, een Brusselse denktank gespecialiseerd in wereldwijde economische politiek. Zijn FT-column is gebaseerd op een recent rapport van Bruegel, waarvan Pisani co-auteur is. De zwakke groei ondermijnt de private en publieke ontschulding in Europa. De hardnekkig hoge werkloosheid leidt tot verlies van vaardigheden en vertrouwen in de toekomst. 

Om deze stagnatie te doorbreken stellen de Bruegel-profeten een reeks maatregelen voor. Herkapitalisering van de Europese banken heeft wat hen betreft de hoogste prioriteit. Zolang die blijven zuchten onder hun giftige assets geven ze krediet aan zwakke bedrijven, niet aan de ondernemingen met het grootste potentieel. Dat verijdelt ook de noodzakelijke vernieuwing van het bedrijfsleven in de eurozone. 

"Geef eurobanken tijdelijke begrotingssteun voor balanssanering"

Banken die in aanmerking willen komen voor liquiditeitssteun van de ECB moeten eerst fors afboeken op hun giftige bezittingen. Dat kost veel tijd en geld waardoor het herstel van de kredietverlening aan gezonde bedrijven te lang uitblijft. Niet de ECB maar de Europese regeringen kunnen hier iets aan doen, en wel door die op zich noodzakelijke afboekingen tijdelijk te ondersteunen vanuit hun begrotingen, wellicht met extra geld van de Europese Investeringsbank. 

Natuurlijk blijft verdere sanering van de publieke financiën van de meeste eurolanden nodig, maar die kan wel worden uitgesmeerd over een groter aantal jaren. Vooral de noordelijke landen kunnen hun binnenlandse inflatie best tijdelijk wat hoger laten oplopen dan 2%, mits de inflatie voor de gehele eurozone op dat niveau blijft. Dat stimuleert een evenwichtiger verdeling van lasten en lusten over Noord en Zuid. Want zonder hogere groei komt het Zuiden er nooit uit. 

IEXProfs magazine

 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie