Nieuws

LowVol ETF's op opkomende markten

Morningstar neemt de mogelijkheden onder de loep om via ETF’s in opkomende markten te beleggen, zij pleit voor LowVols.

Patricia Oey (Morningstar) neemt de mogelijkheden onder de loep om via ETF’s in opkomende markten te beleggen. De grootste ETF’s bieden niet noodzakelijk het beste rendement, de indexgewogen trackers kennen een grote blootstelling aan staatsbedrijven en sectoren als technologie, energie en basismaterialen. Morningstar voorziet ook een hobbeliger pad voor de dividend-gewogen ETF op opkomende markten van WisdomTree. De grote actief beheerde beleggingsfondsen in deze categorie sluiten binnenkort voor nieuwe beleggers. Daarom gaat Oey op zoek naar alternatieve keuzes.

Zij pleit voor low-volatility strategieën, op opkomende markten zijn er nu twee ETF’s in het leven geroepen: iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility en PowerShares S&P Emerging Markets Low Volatility. De laatste tijd staan LowVol-strategieën in de belangstelling, mede vanwege het idee dat zij over een complete cyclus beter renderen dan andere strategieën. In de VS valt die betere prestatie te verklaren door het effect van smallcaps en waardering. Dit geldt niet noodzakelijkerwijs ook voor opkomende markten. De afwijking ten opzichte van de indexgewogen fondsen valt te verklaren uit de geringe blootstelling aan door de staat gecontroleerde large caps. De beide LowVol ETF’s hanteren wel een verschillende methodologie, maar hebben vergelijkbare rendementen behaald.

Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het momentum in aandelen van opkomende markten. Oey wijst op een ETF dat probeert van dit momentum te profiteren. Het PowerShares DWA Emerging Markets, waarbij zij wel opmerkt dat de hoge turnover strategie in opkomende markten uitdagend is. Maar het kan een optie zijn voor beleggers die meer risico willen nemen en een hogere blootstelling aan groei wensen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen