Nieuws

Waar komt dat vertrouwen vandaan?

Amerikaanse beleggers zijn zelfverzekerd, maar Yale-professor Robert J. Shiller vraagt zich af waarom eigenlijk.

Amerikaanse beleggers zijn zelfverzekerd, maar Yale-professor Robert J. Shiller vraagt zich in de New York Times af waarom eigenlijk. Het idee heerst dat het herstel eindelijk heeft ingezet. De werkgelegenheid vermindert, de aandelenmarkt verdubbelde sinds 2009 en de huizenmarkt verbetert. Er is weer hoop. Prachtig, schrijft Shiller. Maar we moeten niet vergeten dat veranderingen in de aandelenmarkt, de huizenmarkt en de economie als geheel weinig met elkaar te maken hebben. Daarnaast kunnen plotselinge veranderingen optreden.

De toekomst is nog onzeker. Wellicht gaan we richting een nieuw record, wellicht is de opleving in de huizenmarkt maar van korte duur, wellicht komen we in nog een recessie terecht. Kortom, er bestaat nog risico. Ook de Europese markten zagen sinds 2009 plotselinge veranderingen in het vertrouwen. Er is geen reden om te denken dat dit in de VS niet kan gebeuren.

Er is maar weinig onderzoek gedaan naar de factoren die het vertrouwen bepalen. Shiller is al jaren met het onderwerp bezig. Hij onderzoekt in hoeverre respondenten niet denken dat de aandelenmarkt overgewaardeerd is. Het voortschrijdend gemiddelde over de zes maanden tot maart was 72% voor institutionele beleggers en 62% voor particuliere beleggers.

Crash
Dat klinkt alsof er veel vertrouwen is, maar net voor het hoogtepunt van de markt in 2007 was de score ongeveer 80%. De waarderingen liggen nu hoger dan gemiddeld, maar niet zo hoog als in 2007. Beleggers dachten destijds niet dat er een crash aan zat te komen. Toch gebeurde dat kort daarna, toen de financiële wereld instortte. 

Of het huidige vertrouwen terecht is, valt te betwijfelen. Een record zoals dat van de Dow Jones is niet echt reden tot optimisme; de S&P Composite Index behaalde sinds 1928 maar liefst 1007 keer een record. Feit is dat we nu al zes jaar geen record meer hebben gezien, en als voor inflatie wordt gecorrigeerd al dertien jaar niet.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's