Nieuws

Renterisico: risk parity helpt

Wat als de rente stijgt? Een risk parity-strategie kan een obligatieportefeuille ook bij oplopende rente overeind houden

De angst voor aandelen die bij beleggers na een serie harde dalingen deze eeuw diepgeworteld is heeft gezorgd voor een enorme instroom in obligatiefondsen. Een trend die in 2012 op volle snelheid werd voortgezet. Maar nu de rente historisch laag is en met name in de VS tekenen van een economisch herstel te zien zijn, dringt een nieuwe realiteit zich op. Vroeg of laat gaat de rente weer oplopen en wat dan?

Met een ongekend hoge weging voor vastrentende waarden in portefeuilles, is het renterisico groter dan ooit voor de gemiddelde belegger - zowel doe-het-zelvers als vermogensbeheerklanten. Natuurlijk is er wel enige speelruimte, bijvoorbeeld door met de duration (positionering op de rentecurve) van een obligatieportefeuille te spelen, maar een kant-en-klaar antwoord op het scenario van stijgende rente lijkt nog niet voorhanden.

Op IEXProfs gaan we dit vraagstuk de komende tijd nadrukkelijk onder de aandacht brengen. De aftrap vindt plaats in Hamburg - misschien niet het meest voor de hand liggende oord - bij Aquila Capital, een vermogensbeheerder met een quantitatieve insteek, een volgens eigen zeggen één van de grootste in zijn soort. Aquila zet in op een risk parity benadering voor een obligatieportefeuille met de lancering van het Risk Parity Bond-strategie.

Bij risicopariteit wordt de portefeuille zo ingericht dat alle componenten een gelijke bijdrage aan het totaalrisico hebben. Voor de Risk Parity Bond-strategy hanteert Aquila vier verschillende soorten obligaties:

  • Staatsobligaties
  • Bedrijfsobligaties
  • Carry-posities en
  • Inflatiegelinkte obligaties

Het idee erachter is dat de portefeuille ook bij oplopende rente een stabiel rendement moet kunnen genereren doordat een deel van de portefeuille een positieve correlatie heeft met aandelenmarkten. Over het algemeen loopt de rente op in tijden van economische groei, tijden waarin aandelenmarkten het grosso modo ook goed zouden moeten doen.

"De strategie is niet gebaseerd op markttiming, maar richt zich op de beheersing van onzekerheid via effectieve diversificatie", stelt Torsten von Bartenweffer, directeur portefeuillebeheer bij Aquila. Bij beleggers bestaat onzekerheid welke duration het beste gekozen kan worden. Reden voor die onzekerheid zijn de toekomstige bewegingen van de rentecurve (hoogte en steilheid).

Risk Parity Bond investeert in verschillende maturities (emerging markets 3-maands, corporates 7-jaars, government 10-jaars, inflation linked 10-15 jaars) en biedt daarme diversificatie over de rentecurve. Oldrik Verloop, verantwoordelijk voor de NEderlandse activiteiten bij Aquila: "Hoewel stijgende yields tot mark-to-market verlies leiden aan de duration zijde, profiteert een Risk Parity Bond-benadering van de allocatie aan emerging markets carry, inflation linked bonds evenals aan de high yield corporate bonds door hun positieve correlatie tot de aandelen markten."

Voor beleggers die een oplopende rente vrezen, is er ook nog goed nieuws. Onderstaande grafiek toont dat een 5Y Treasury Note ook in tijden waarop de rente aanzienlijk steeg rendement kan opleveren.

  

De strategie van Aquila's Risk Parity Bond-strategie moet zich natuurlijk nog wel in de praktijk gaan bewijzen. Maar de proactieve insteek is wel goed voor een plaatsje in het mapje 'Funds to Watch'.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie