Nieuws

Bom onder covered bond-markt

Covered bond-beleggers gaan er prat op dat 'hun' markt als enige nog nooit ook maar één default heeft gezien. Nog wel.

Gaat het smetteloze blazoen van covered bonds (de markt die sinds haar inceptie in het 18e-eeuwse Pruissen nog nooit één default meemaakte) naar de haaien? Bloomberg kijkt kritisch naar de introductie van een nieuw type covered bonds door Commerzbank. Het gaat om de lancering van zogenaamde SME's - notes met leningen aan mid & smallcapbedrijven in plaats van het traditionele vastgoed of publieke schuld als onderpand.

Grote spelers als Pimco en BlackRock reageren voorzichtig. Covered bonds staan te boek als zeer veilig, en dat moet vooral zo blijven, stellen zij. Commerzbank wil voor 5 miljard euro aan deze nieuwe covered bonds uitgeven en de hamvraag is vooral of zij goedgekeurd worden voor covered bonds indices. Als dat niet het geval is, zal de markt onderscheid gaan maken tussen covered bonds en SME's. Zoniet worden ze op één hoog geveegd, met mogelijke reputatieschade als gevolg.

Driekwart van de leningen die als onderpand moeten functioneren in de notes van Commerzbank valt in het highyieldobligaties-segment. De bank is uitgeweken naar deze highyieldobligaties als onderpand omdat zij niet meer actief in op de vastgoedmarkt. Verliezen in die markt zorgden er in 2009 voor dat de Duitse Staat een bailout van 18 miljard euro moest verrichten. Het wachten is nu op de beslissing van iBoxx en Barclays of zij de leningen-met-onderpand als covered bonds classificeren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen