Nieuws

Waarom 2013 nooit een 1994 wordt

Stijgende rendementen op treasuries doen een herhaling vrezen van het obligatierampjaar 1994. Onzin, schrijft de FT.

Staat ons een tweede 1994 te wachten, nu de rendementen op treasuries weer stijgen? Bijna twintig jaar geleden meende toenmalig Fed-president Alan Greenspan een obligatiebubbel in wording te ontwaren. Binnen vier maanden verhoogde de Fed de rente met 200 basispunten. Het rendement op tienjaars treasuries sprong van 5,9 naar 7,5%. De schok werkte door in alle markten: in mei 1994 had Wall Street al 7% verloren. 

Maar volgens Izabella Kaminska van de Financial Times is het ondenkbaar dat dit trauma zich nu zal herhalen. In de eerste plaats communiceerde de Fed in 1994 überhaupt niet met beleggers. Greenspan werd beroemd om zijn duistere orakeltaal. De markt wist niet wat de Fed van plan was, de Fed wist niet wat er leefde in de markt: Greenspan's obligatiebubbel bleek het begin van een ongekende hausse. Zijn opvolger Ben Bernanke heeft die les ter harte genomen. 

Bernanke communiceert zich suf over zijn beleid, en volgt het marktsentiment op de voet. Hij weet hoe kwetsbaar de economie is voor stijgende obligatierendementen. Zijn missie is de lange rente zo lang mogelijk laag te houden, zodat de economie zich kan herstellen. Tegelijkertijd, zo analyseert Kaminska, probeert hij de angst levend te houden voor een weer oplevende inflatie, zodat de markten niet opnieuw vervallen in lichtzinnig gedrag.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie