Nieuws

Japan moet ontsparen, niet infleren

Niet deflatie, maar veel te hoge besparingen zijn het werkelijke probleem van de Japanse economie, schrijft Martin Wolf.

Het echte probleem van de Japanse economie is niet deflatie, maar veel te hoge besparingen, vooral door het bedrijfsleven. Japanse bedrijven combineren al jaren een zeer hoog investeringsniveau - Japan investeert 30% meer van zijn bbp dan de VS, terwijl de Japanse bevolking krimpt - met eveneens zeer hoge winstinhoudingen. Monetaire verruiming zoals de nieuwe regering-Abe nu inzet, verandert daar weinig tot niets aan.

Dat schrijft Martin Wolf in de Financial Times. Gezien hun toch al hoge investeringen, zo tekent Wolf daarbij aan, zal het niet eenvoudig zijn Japanse bedrijven te verleiden een groter deel van hun winst te besteden. Een mogelijke oplossing ziet hij in andere belastingregels, waardoor bedrijven minder mogen afschrijven en worden aangemoedigd meer winst aan hun aandeelhouders uit te keren.

Maar dat is niet wat de nieuwe premier Shinzo Abe van plan is. "Abenomics", zoals zijn nieuwe beleid wordt genoemd, bestaat uit hogere overheidsuitgaven en een hogere inflatiedoelstelling voor de Bank van Japan van 2%. Beide maatregelen verzwakken de yen en helpen dus de Japanse export, maar het gevaar dreigt dat de extra verdiensten daaruit leiden tot nog hogere afschrijvingen en besparingen.

Japan zowel afschrikwekkend als bemoedigend
Japan is zowel een afschrikwekkend als bemoedigend voorbeeld voor andere ontwikkelde economieën met een vergrijzende bevolking. Afschrikwekkend is de deflatie die al twintig jaar woedt; het reële Japanse bbp kromp sinds 1997 met 17%. Bemoedigend is dat Japan bewijst dat het mogelijk is deflatie en een zeer hoge staatsschuld (nu 237% van het bbp) te combineren met redelijke groei en lage werkloosheid (nu 4,1%).

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen