Nieuws

Rente op treasuries naar 2,25%

Yield op treasuries loopt dit jaar geleidelijk op tot 2,25%, maar daar blijft het bij. Liever junkbonds, zegt BlackRock

De rente op treasuries zal in de loop van dit jaar langzaam stijgen naar zo'n 2,25%, maar niet boven dat niveau uitkomen. Tegenover de opwaartse druk op de rente door het geleidelijke herstel van de ontwikkelde economieën staan de massale aankopen van staatsobligaties door de centrale banken, vooral in de VS, China en Japan. Die gaan daar nog wel even mee door, tenminste tot midden 2013. Ook pensioenfondsen en commerciële banken blijven enthousiaste kopers. 

Dat schrijft Russ Koesterich, Global Chief Investment Strategist van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder op aarde met 3,8 biljoen dollar van wereldwijde klanten onder zijn hoede. De enorme vraag naar obligaties – alleen de Amerikaanse Fed koopt al iedere maand voor 45 miljard dollar aan treasuries op – houdt de couponrentes en yields (totaalrendementen) op zulke leningen laag. Maar dat maakt ze ook onaantrekkelijk voor beleggers. 

Zelfs TIPS, treasuries met inflatiedekking, geven nu een negatief rendement als je de inflatie meerekent, zo merkt Koesterich op. Hij adviseert beleggers alle producten te mijden waarvan het risico vooral wordt bepaald door de marktrente zolang de centrale banken die kunstmatig laag houden. Goede alternatieven zijn high yield- of junkbonds, bankleningen, staats- en bedrijfsleningen uit opkomende markten en muni's, obligaties van Amerikaanse gemeenten. 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus