Nieuws

FT: Tijdbom tikt onder VS-begroting

De fiscal cliff was een deuk in een pak boter, schrijft de FT. Onder de VS-begroting tikt een tijdbom van 1,2 biljoen.

Drukken politieke risico's minder zwaar op de wereldeconomie dankzij de last minute deal over het Amerikaanse begrotingsravijn, zoals bijvoorbeeld Lyxor denkt? Vergeet het maar, schrijven de correspondenten in Washington van de Financial Times. Er dreigt een schok waarbij vergeleken de fiscal cliff een deuk in een pak boter is: de zogenoemde sequester, een tijdbom onder de staatsbegroting die op 1 maart automatisch 1,2 biljoen dollar aan bezuinigingen zal doen afgaan. 

In het Congres staan Republikeinen en Democraten zo onverzoenlijk tegenover elkaar dat het hoe langer hoe onwaarschijnlijker wordt dat zij erin zullen slagen dit explosief tijdig onschadelijk te maken, aldus de FT-correspondenten. Onlangs stemden de Republikeinen in met een uitstel van het begrotingsplafond, waardoor de overheid iets langer boven zijn stand kan blijven leven. Velen zagen daarin een gebaar van verzoening, maar het was slechts de opmaat tot een nieuwe veldslag. 

"Ik denk dat de sequester zich zal voltrekken," zei de invloedrijke Republikein Paul Ryan onlangs in NBC's Meet The Press. De bom bestaat uit 600 miljard dollar aan kortingen op defensie en 600 miljard op discretionaire ofwel niet langjarig vastgelegde uitgaven van andere departementen. Dat uitgerekend de Republikeinse haviken zo'n drastische korting op defensie voor lief nemen geeft aan hoe serieus zij het menen met de sequester, zo schrijft de FT. 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022