Nieuws

Risk parity nog niet echt in trek

Institutionele beleggers zijn in toenemende mate bekend met risicopariteit, maar hebben het nog niet massaal omarmd.

  • 27% van de institutionele beleggers is bekend met risicopariteit (‘risk parity’)
  • 50% van de institutionele beleggers die bekend zijn met risicopariteit, maar er momenteel nog geen gebruik van maken, overweegt voor deze benadering te kiezen
  • 20% van de institutionele beleggers die hebben ingezet op risicopariteit, voorziet een toename van de allocatie en
  • 80% is voornemens de allocatie ongewijzigd te laten

Engelse en Europese institutionele beleggers blijken in toenemende mate, zij het soms beperkt, bekend te zijn met Risk Parity-strategieën, blijkt uit een onafhankelijk pan-Europees onderzoek in opdracht van Aquila Capital, een vooraanstaande Europese manager van alternatieve beleggingen.

Ongeveer een derde van de ondervraagde 255 Europese institutionele beleggers, uit het VK, Nederland, Scandinavië, Zwitserland, Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk, is bekend met het concept risicopariteit. Van de respondenten die bekend zijn met dit concept, heeft tot dusverre slechts 22% een deel van de portefeuille gealloceerd aan Risk Parity-strategieën; en 60% van deze groep heeft allocaties aan risicopariteit van minder dan 2,5%.

In het VK maakt 14% van de respondenten die bekend zijn met risicopariteit, gebruik van de strategie en zonder uitzondering hebben zij 2-5% van hun portefeuille gealloceerd aan het concept.Institutionele beleggers die hebben gekozen voor Risk Parity-strategieën, voorzien dat zij hun allocatie hetzij vergroten (20%) hetzij ongewijzigd laten (80%).

50% van de institutionele beleggers die bekend zijn met risicopariteit, maar er nog niet in hebben geïnvesteerd, zou overwegen om de strategie op te nemen in hun portefeuille.Welke beleggingscategorieën bij voorkeur in een Risk Parity-strategie worden opgenomen, varieert sterk van regio tot regio. Uit het onderzoek blijkt evenwel een algemene voorkeur voor aandelen, gevolgd door vastrentende waarden, rentevoeten en grondstoffen. Deze trend is ook zichtbaar in de Engelse markt.

Oldrik Verloop, Director bij Aquila Capital: “De onderzoeksresultaten laten zien dat de waarde van Risk Parity-strategieën in toenemende mate wordt onderkend. Veel beleggers hebben echter nog geen benul van hun potentieel als essentieel onderdeel van een goed samengestelde institutionele portefeuille. Diversificatie is de hoeksteen van succesvol beleggen, maar traditionele benaderingen van kapitaalallocatie kunnen onbedoelde portefeuillerisico’s tot gevolg hebben."

Risk Parity-strategieën kunnen volgens Verloop sterk gecontroleerde volatiliteit en echt effectieve diversificatie combineren met hoge niveaus van liquiditeit, transparantie en schaalbaarheid, zonder de rendementen te compromitteren. "Risk Parity-strategieën hebben zichzelf bewezen gedurende de verschillende fasen van marktonzekerheid, zowel voor, tijdens als na de crisis."

Aquila was een van de eerste investment managers die risicopariteit voor asset allocatie-doeleinden hanteerde.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie