Nieuws

Short gaan op Frankrijk was misser

Veel hedgefondsen bouwen hun short-posities op Franse staatsobligaties af. Eerder dit jaar werd er ingezet op een daling

Veel hedgefondsen bouwen hun short-posities op Franse staatsobligaties af. Eerder dit jaar werd er breed ingezet op een daling van deze obligaties, schrijft Laurence Fletcher op Reuters. De verkiezing van Hollande tot president zou de concurrentiepositie en economische vooruitzichten voor het land onder druk zetten. Maar het liep niet als gepland.

Allerwege wordt naar Mario Draghi en de ECB gewezen die met zijn opmerkingen in september om al het nodige te doen om de euro te redden, een kentering teweeg bracht. De rente op Franse schuld daalde juist. Een anonieme hedgefondsbeheerder denkt dat men te vroeg was, Frankrijk is weerbarstig. De verwachte verslechtering bleef uit. Vandaag werd bekend dat Fitch de kredietbeoordeling voor Frankrijk laat staan op AAA. De hoogst mogelijke kredietrating krijgt wel een negatieve verwachting mee, meldt Fitch.

Eerder dit jaar lagen de hedfgefondsen onder kritiek van politici omdat zij het vuurtje van de eurocrisis aanwakkeren met hun gokken op koersdalingen. Veel fondsen gingen vooral short op Frankrijk. Hun voorspellingen vonden bevestiging in een voorpagina-artikel in The Economist, waarin Frankrijk een tijdbom werd genoemd in het hart van Europa.

Game changer
Maar ondertussen komen fondsbeheerders terug van hun ingenomen posities. Een enkeling houdt nog vol. Patrick Armstrong handhaaft zijn short-positie op Frankrijk, anderen vrezen dat hun toch magere rendementen verder uitgehold worden als ze de strategie niet wijzigen. Het gemiddelde rendement van een hedgefonds blijft tot nu toe steken op een schamele 4,9% en steekt schril af bij de winst van de S&P500 van 14,9%.

De hedgefondsen wijzen naar de ECB als ‘game-changer’, maar ook is er een groot aantal beleggers dat bescherming zocht in Franse staatsobligaties. Een ander gevaar is opdrogende liquiditeit. Philippe Gougenheim is wars van short gaan in Frans staatspapier. Hij wil geen enkele belegging waarbij de liquiditeit plots op kan drogen. Hij wijst ook op de Franse levensverzekeraars die veel staatsobligaties uit eigen land bezitten en centrale banken die hun euroreserves onder andere met Frans schuldpapier hebben opgebouwd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie