Nieuws

'Ramp van bijbelse proporties'

Jeremy Grantham ziet rampspoed, honger en onheil als we ons gedrag niet snel aanpassen - of met innovaties komen.

Vorig jaar waarschuwde Jeremy Grantham al voor een explosie van de grondstofprijzen. De mensheid groeit zodanig en put de natuurlijke bronnen  zo alarmerend snel uit, dat er een fundamentele gedragsverandering moet komen.

Natuurlijk evenwicht verstoord
Het aantal aardbewoners is te hoog voor de aarde om ze te voorzien van het nodige, meent Grantham. Tot 1800 was er een soort natuurlijk evenwicht, het aantal aardbewoners werd beperkt door de hoeveelheid beschikbaar voedsel. Maar de hele industriële revolutie en hogere productiviteit heeft dit evenwicht verloren laten gaan. In 200 jaar is het aantal inwoners gestegen van 800 miljoen tot 7 miljard en zijn we op weg om met 8 miljard buren deze aarde te benutten.Prijssignalen staan op rood
Die bevolkingsgroei en de welvaartsgroei heeft de natuurlijke bronnen uitgeput en tekort dreigt in koolwaterstoffen, metalen, meststoffen, beschikbare landbouwgronden en water. Ondanks de enorme toename van bemesting is de groei van oogsten afgenomen. De problemen die dit met zich meebrengt worden helaas nauwelijks begrepen door de kortzichtige en optimistische overbevolking van deze aarde. Als we in alles alleen maar op groei gericht zijn, zullen we vastlopen.

Gelukkig helpen de markten ons een beetje en stuurt ze ons prijssignalen af. Tot 2002 daalden de grondstofprijzen gestaag, maar sindsdien maken ze een opmars door, zoals nog nooit vertoond. Grantham noemt dit een paradigmashift, mogelijk de belangrijkste sinds de industriële revolutie. Om nog even door te somberen, vreest Grantham ook dat de klimaatverandering ons tegenwerkt.Leven met tekort
De nieuwe wereld ziet er voor Grantham uit, als een samenleving waar gerekend wordt met steeds hogere prijzen en tekort aan grondstoffen. Dit zet een rem op de economische groei in de ontwikkelde en opkomende wereld. Het wordt tijd om steekhoudende resource-plannen te maken en een energiepolitiek te gaan voeren. Er is nog maar weinig tijd om te verliezen, waarschuwt Grantham.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie