Nieuws

Zet groei maar 40 jaar uit je hoofd

Jeremy Grantham schrijft dat de komende veertig jaar de groei van de Amerikaanse economie niet boven de 1% uit zal komen

De tijden zijn echt veranderd. Jeremy Grantham schrijft in een nieuwsbrief aan de cliënten van GMO dat de komende veertig jaar de groei van de Amerikaanse economie niet boven de 1% uit zal komen. Het is een fabel om te veronderstellen dat de groei terugkeert naar het oude vertrouwde groeipercentage van 3%. De bubbels van de laatste decennia verhullen een dieperliggend probleem, dat de groei van het Amerikaanse bbp stokt.

Als Grantham spreekt, luisteren beleggers, omdat deze bekende belegger terecht de bubbels voorspelde in Japanse aandelen in 1989, Amerikaanse aandelen in 2000 en risicovolle activa in 2007. De belegger luidt al langer de noodklok en ook nu zijn zijn voorspellingen niet bepaald rooskleurig.

De laatste eeuw kende de Amerikaanse economie een gemiddelde groei van 3%, maar die tijd is voor altijd voorbij. Toch gaan de meeste mensen, inclusief de Fed, nog altijd uit van een herstel van de groei tot deze historische percentages. Die veronderstelling van de Fed kan een belegger maar beter met een korreltje zout nemen.

Blind man's Fed
Fijntjes merkt Grantham op om niet te vergeten dat de Fed geleid wordt door iemand die niet eens in staat was om een huizenbubbel aan te zien komen, die maar eens in de 1200 jaar voorkomt. Het zal lang wachten worden om de rentepercentages laag te houden, totdat de productiviteit weer op het oude gemiddelde uitkomt, of tot de vruchtbaarheid van de Amerikanen weer toeneemt.

Grantham berekent echter tot 2030 een groei van het Amerikaanse bbp van 0,9%, en van 2030-2050 zakt dit in tot 0,4%. Hierbij gaat de belegger uit van een gemoedelijk doormodder-scenario, dus afgezien van onverwachte rampen of ingrijpende gebeurtenissen. Argumenten voor zijn lage groeiverwachting zijn onder andere:

  • De groei van de bevolking is over zijn piek heen in 1970, het aantal manuren groeit nog maar met 0,2% (zie grafieken hieronder).
  • De kosten voor grondstoffen stijgen en dit zal alleen maar toenemen. Als ze groeien met 9% op jaarbasis komt er een punt dat de economische groei volledig opgeslokt wordt door hogere kosten voor grondstoffen.
  • Klimaatverandering zal ongunstiger uitpakken, meer overstromingen en droogte bedreigen de oogsten.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie