Nieuws

Olieschrokop VS wordt exporteur

Door zuiniger auto's en nieuwe olie- en gasbronnen wordt de VS snel de grootste olieproducent op aarde, zegt het IEA.

Van olieschrokop tot olie-exporteur: de VS zal vóór 2020 Saoedi-Arabië voorbijsteken als de grootste olieproducent op aarde, en uiterlijk rond 2030 netto exporteur zijn. De Amerikanen lopen voorop in de winning van olie en gas uit nieuwe bronnen als schalie en teerzand. Die opbrengst zal de komende jaren hard toenemen (zie de grafiek hieronder). Daarnaast verbruiken Amerikaanse auto's, bussen, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen steeds minder brandstof. 

 

 

 

Die opzienbarende ontwikkeling schetst de International Energy Agency (IEA) in zijn laatste World Energy Outlook. De gevolgen zijn legio. Zo zal de olie uit het Midden-Oosten veel meer richting Azië gaan vloeien. De IEA voorspelt dat de vraag naar energie tot 2035 met eenderde zal groeien en dat China, India en het Midden-Oosten zelf 60% van die toename voor hun rekening zullen nemen. De ontwikkelde landen zullen vooral meer duurzame energie gaan gebruiken. 

Nu al zijn de gevolgen merkbaar van de aardverschuiving in het Amerikaanse energiepatroon. In de VS komt steeds meer goedkoop gas beschikbaar – op het dieptepunt dit jaar was de Amerikaanse gasprijs eenvijfde van die in Europa en eenachtste van die in Japan. Door de Amerikaanse omschakeling op gas komt er meer steenkool beschikbaar voor gebruik in Europa – niet echt de opzet van het Europese beleid dat is gericht op de omschakeling naar duurzame energie. 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie