Nieuws

FT: Kans op stagflatie neemt toe

Italië en Griekenland koppelen krimp aan stijgende prijzen. Steeds meer signalen duiden op stagflatie, aldus de FT.

De ontwikkelde Westerse economieën lopen een toenemende kans op stagflatie, een combinatie van stagnerende groei met hoge inflatie en hoge werkloosheid. Het Verenigd Koninkrijk kende vorig jaar de hoogste inflatie van de G-7-landen: 4%. Én in 2010, én in 2009. De Britse groei schommelt tussen de 2 en 2,5% per jaar, en neemt momenteel af. Italië had vorig jaar 2,9% inflatie, midden in een recessie. Zelfs in het hard krimpende Griekenland stegen de prijzen met 3,1%. 

Dat meldt FT-commentator James Mackintosh in een video op de website van zijn krant. "De Griekse depressie duurt nu al langer dan de Grote Depressie in de VS in de jaren dertig van de vorige eeuw," merkt Mackintosh op. Steeds meer economen raken volgens hem gealarmeerd door dit soort signalen en stellen hun toekomstverwachtingen bij naar toenemende inflatie gekoppeld aan geen tot nauwelijks groei – en dat gedurende een aanzienlijk aantal jaren. 

De Britse cijfers zijn niet maatgevend: Albion kent van oudsher een relatief hoge inflatie. Belangrijker indicaties zijn de aanzienlijk lagere groeiverwachtingen op de lange termijn voor de VS – 2,5% per jaar gemiddeld – en zelfs voor Duitsland en Canada, twee rijke economieën die de afgelopen jaren relatief goed presteerden. Ook de markten lijken stagflatie al in te prijzen, getuige de hard oplopende goudprijs en de tuimelende yield op tienjaars TIPS, treasuries met inflatiedekking. 

 

 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus