Nieuws

UBS voorspelt "fiscal bungee" in VS

Twee UBS-economen voorzien geen "fiscal cliff" voor de VS, maar een "fiscal bungee": de economie veert deels weer terug.

Als de Amerikaanse staatshuishouding eind 2012 in het gevreesde fiscale ravijn dondert, zal dat een ramp zijn voor economie en consumenten, maar mogelijk een mooie kans voor politici. Per 1 januari 2013 lopen dan diverse tijdelijke belastingvoordelen af waardoor de federale overheid extra moet bezuinigen. Draait het Congres die twee schadelijke effecten later weer terug, dan kunnen beide politieke partijen daar mooie sier mee maken. 

De Democraten kunnen zich dan voordoen als kampioenen van een overheid die de uitgaven ten behoeve van armen, ouderen en andere hulpbehoevenden weer wat verhoogt, de Republikeinen als de partij die de belastingen verlaagt. Door de schade slechts deels te compenseren, gaat de staatshuishouding er toch iets op vooruit. Deze perverse theorie ontvouwen Joshua McCallum en Gianluca Moretti, twee economen van UBS Asset Management, op de website van hun werkgever. 

McCallum en Moretti noemen hun theorie de fiscal bungee, naar de bungee jump. Want, zo benadrukken zij: "Besef wel dat het bungee-elastiek nooit helemaal terugveert naar de hoogte die je innam voordat je sprong." Zo'n bungee jump in de fiscal cliff zou de schade beperken: eerst de verwachte afname van de bbp-groei – met 5%, schatten de UBS'ers – dan weer een paar procentpunten winst door de "heldhaftige" ingreep van het Congres en de reactie daarop van de markt. 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's