Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs.

Hij is sinds 2001 actief in de financiële journalistiek met een uitgebreid freelance-verleden en een lange geschiedenis bij IEX. Hij is ook de bedenker en samensteller van de IEX Fonds 40 en de IEX Defensieve 30

. Sinds 2015 is Van Kleef chief editor Investment Writing & Translations bij Robeco.
Nieuws

De Free Junk Food Lunch

Een asset class met slechts vier negatieve jaren sinds 1980 en gemiddeld 9% rendement bij lager risico dan aandelen.

Het is een asset class die qua omvang sterk groeit. Die over de afgelopen dertig jaar een rendement van, afgerond, 9% per jaar opleverde en in diezelfde periode slechts vier jaren met een negatief rendement kende. In drie van die vier gevallen bleef de schade beperkt tot maximaal 6% verlies. Alleen in 2008, het jaar dat Lehman Brothers viel en de hele financiële markt op zijn benen wankelde, werd een stevig verlies van 27% geleden.

Juist. We hebben het over high yield obligaties.  En alsof het sprookje zo nog niet mooi genoeg is, Aran Gordon (foto), obligatiespecialist van Fidelity Worldwide Investment, schildert ook nog een ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’-scenario voor high yield bonds. Want het huidige economische klimaat van benedengemiddelde groei is misschien wel het best mogelijke voor deze assets.

“Zelfs als de centrale banken de rente verhogen – wat we voorlopig niet hoeven te verwachten – is de omgeving voor high yield bonds nog gunstig.”

Door de storm navigeren
Nog nooit eerder werden de financiële markten zo gedreven door de macro-economische elementen. Toch staat de teller voor deze hoogrentende obligaties dit jaar al weer op +13% voor de wereldwijde index.  “De high yield bond-markt is niet immuun voor het economische tij, maar wel in staat zich zonder veel schade door de storm te navigeren”, stelt Gordon. De cijfers (slechts vier negatieve jaren sinds de markt in 1980 in de VS ontstond) geven hem gelijk.

Dat high yield bonds nog wel eens met het nodige dédain als junk bonds worden weggezet, ligt vooral aan de obligaties van bedrijven met een CCC-rating, stelt Gordon. “De default rate bij BB ligt op 1%, bij B op 4%. Maar van obligaties met een CCC-rating zie dat in elk kalanderjaar een kwart op zijn schuld default.” De verdeling tussen de verschillende kredietwaardigheden is van belang, maar vooral de selectie van individuele posities want bij de CCC-obligaties valt ook veel yield te halen. “Maar het vermijden van verliezen is bij high yield bonds het allerbelangrijkst.”

Op dit moment adviseert Gordon om ‘neutraal’ te zitten in high yield obligaties. “Wie ze niet in portefeuille heeft, doet er goed aan een teentje in het water te steken. De huidige spread op HY Bonds van circa 5,7% (het verschil tussen de coupon en de rente op tienjaars treasuries – redactie) is iets boven het historisch gemiddelde. Default rates liggen juist onder het gemiddelde” Ondanks, of beter: dankzij de crisis zijn de onderliggende bedrijven gezonder dan ooit, stelt Gordon.

Free (junk food) lunch
“Ze hebben fors schulden afgebouwd, doen geen gekke dingen en zijn voorzichtig met uitgaven. De default rate ligt ongeveer 50% onder het langjarig gemiddelde van 4,2% en de prognoses voor 2013 liggen op 1,8%.” De vraag neemt ondertussen toe, een logisch gevolg van het gebrek aan reëel rendement op ‘veilige’ staatsobligaties. Hoewel high yield bonds een renteverhoging van de Federal Reserve op zich prima zouden kunnen doorstaan, denkt Gordon wel dat beleggers mogelijk weer geld terugalloceren naar staatsobligaties als de rente iets oploopt.

Of dat verstandig is, is maar de vraag.  Precies een jaar geleden doorbraak de spread op high yield bonds de 9%-grens. Historisch gezien levert elke periode daarna een bovengemiddeld rendement op, een effect wat vooral de eerste twee jaar na dat moment zichtbaar is. Het eerste jaar heeft, afhankelijk van welke index gebruikt wordt, een kleine 15% opgeleverd.

Voor de komende twaalf maanden moet een rendement laag in de double digits volgens de historische bewegingen opnieuw haalbaar zijn. Er zijn assetcategorieën te bedenken waar de vooruitzichten minder rooskleurig zijn.

 

Het klinkt bijna als een free lunch - junk food, dat dan weer wel. En bij free lunch-verhalen is enige voorzichtigheid wel geboden. Maar dat high yield een bruikbare bouwsteen in een vastrentende portefeuille is, daar kunnen beleggers niet meer met goed fatsoen omheen. 

 


 


Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie