Nieuws

Er is meer dan EMD en high yield bonds

De centrale banken boeken succes, maar dat moet nu worden omgezet naar de reële economie, stelt Edmond de Rothschild.

De centrale banken boeken succes, maar dat moet nu worden omgezet naar de reële economie. De Franse vermogensbeheerder Edmond de Rothschild Asset Management constateert dat opkomende markten het ondertussen goed bijven doen.

De wereldeconomie blijft groeien, hoewel minder dan in 2011. De pogingen om de Europese schuldencrisis te bezweren zorgen voor voortdurende stagnatie en in sommige gevallen zelfs krimp. Monetair beleid speelt in Europa een cruciale rol, net als de introductie van reddingsmechanismen voor de zwakkere landen.

De acties van de centrale banken wisten de markten te ondersteunen in een sombere economische situatie. Maar, stelt Edmond de Rothschild, de uiteindelijke boost voor de economie moet komen van de financiële kant. De belangrijkste vraag betreffende het fiscaal beleid is in hoeverre het wordt omgezet naar de reële economie. Banken spelen daarin een belangrijke rol.

De Amerikaanse verkiezingen in november zullen slechts een beperkte impact hebben op de financiële markten, buiten de effecten op korte termijn. De focus is momenteel gericht op de dreigende fiscal cliff, maar sectoren als vastgoed en de auto-industrie bieden groeipotentieel en kunnen mogelijk budgettaire maatregelen compenseren.

Indicatoren
De leidende indicatoren in de ontwikkelde landen zijn over het algemeen matig en in Europa zelfs negatief. Vooral de industriële sector is er zwak. In veel opkomende landen in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië is echter een opwaartse trend te zien, hoewel de groei vooral in China, Brazilië en India langzamer is dan in 2011. Beleggers focussen op high yield obligaties en schuldpapier uit de opkomende markten in euro’s of dollars.

Edmond de Rothschild geeft de voorkeur aan convertible bonds, omdat die private schuld combineren met blootstelling aan aandelen. Omdat de centrale banken het systeemrisico wisten te beperken, heeft de vermogensbeheerder een neutrale positie ingenomen in de ontwikkelde aandelenmarkten. Opkomende markten blijven het goed doen, vooral die in Azië en Oost-Europa. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie