Nieuws

Managed futures beter dan hedgefund

Managed futures zijn nog steeds geschikter om het risico van een portefeuille te verlagen dan 'gewone' hedgefunds

Beleggen in managed futures kan het risicoprofiel van een portefeuille flink verbeteren. Quantgoeroe Harry Kat (foto) publiceerde in 2004 een onderzoek naar het combineren van deze beleggingscategorie met hedge funds, genaamd ‘Managed Futures and Hedge Funds: A Match Made In Heaven’. Thomas Rolinger van Sunrise Capital deed dat onderzoek nog eens over (PDF van de research paper te downloaden via deze link), en wat blijkt? De uitkomst van Kat's onderzoek blijkt ook in 2012 nog geldig.

De voordelen zijn volgens Kat erg aantrekkelijk: het gemiddeld rendement stijgt, de standaardafwijking daalt, de scheefheid - skewness in goed Nederlands -  stijgt en de kurtosis (platheid) daalt. De resultaten verbeteren sterk in vergelijking met een portefeuille waarbij alleen hedgefunds als spreidingsmiddel worden gebruikt.

Een allocatie in managed futures neutraliseert niet alleen de ongewenste bijwerkingen van hedgefunds, maar leidt ook tot een vermindering van het risico. Er van uitgaande dat het rendement acceptabel is, kost het de belegger weinig.

Spreiding
Blootstelling aan hedgefunds verhoogt namelijk het rendement en vermindert de volatiliteit, maar zorgt ook voor meer staartrisico (lagere scheefheid en hogere kurtosis). Kat besloot daarom te onderzoeken wat er gebeurt wanneer managed futures aan het portfolio worden toegevoegd, wanneer hedgefunds en managed futures worden gecombineerd en wanneer deze samen aan een traditionele portefeuille worden toegevoegd.

De uitkomst was dat managed futures voor een betere spreiding zorgden en dat ze de volatiliteit van de portefeuille flink en snel verminderden, zonder ongewenste bijwerkingen. Kat’s conclusie was dat de beste resultaten werden bereikt met een combinatie van managed futures en hedgefunds bovenop de traditionele asset mix.

Sunrise Capital Partners herhaalde het onderzoek dit jaar en kwam tot dezelfde slotsom. De afgelopen tien jaar lag de volatiliteit hoog, maar managed futures bleven meer effectieve en waardevolle spreiding aanbrengen in portefeuilles met aandelen en obligaties dan hedgefunds.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie