Nieuws

Alternatives: meer dan lage correlatie

Michael Kitces vraagt zich af wat iets tot een alternatieve beleggingscategorie maakt. Alleen lage correlatie?

Michael Kitces vraagt zich af wat iets tot een alternatieve beleggingscategorie maakt. Belangrijk is volgens hem om vast te houden aan de aloude definitie van een asset class: een verzameling effecten met een vergelijkbaar risico en rendement, die gelijkwaardig reageren op marktveranderingen. Kitces zet zijn gedachten maar eens op zijn blog.

Meest gehanteerde methode of iets een eigen categorie is, is kijken naar de correlatie met andere beleggingscategorieën.  Want die samenhang moet klein zijn als er sprake is van twee groepen effecten die verschillend reageren op marktomstandigheden. Aan de hand van correlatie wordt dan vastgesteld of iets een alternatieve belegging is of niet.

Maar Kitces ziet aan de correlatie-methode de nodige haken en ogen. De geschiedenis leert dat correlatie niet stabiel is, sommige assets hadden een lage correlatie bij een opgaande markt, maar blijken een hoge te hebben tijdens een bear market. En dan is ook nog maar de vraag hoe laag laag is. Opvallend genoeg werd deze week  op basis van de correlatioefactor al de suggestie opgeworpen dat Apple in zijn eentje geen heel nieuwe asset class begint te vormen.

Vallen actief beheerde beleggingsfondsen hier ook onder deze definitie? Het kan zijn dat er sprake is van een lage correlatie, maar die kan veroorzaakt worden door steeds weer nieuwe beslissingen die de fondsbeheerder maakt, terwijl de karakteristieken van de onderliggende beleggingen niet verschillen. In het verleden werden actief beheerde fondsen dan ook niet als alternatieve belegging gezien.

Correlatie is een zwak criterium
Kitces vraagt zich af hoe je nu vast kunt stellen of iets een alternatieve belegging is, juist omdat deze alternatieven zo in opkomst zijn. Hij blijft vasthouden aan de definitie in zijn geheel. Dat er sprake moet zijn van gelijke karakteristieken in risico en rendement, een gelijkwaardige reactie op marktontwikkelingen en dan ook nog een lage correlatie ten opzichte van andere assets. Het laatste alleen is een te zwak criterium.

Maar ook de toepassing van Kitces´ benadering verschilt in effectiviteit en toepasbaarheid. Bij vastgoed en grondstoffen is het wel duidelijk. Maar in hoeverre gaat het op bij bijvoorbeeld large caps en small caps?
Of bij verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld nutsbedrijven en technologie? Zijn dat verschillenden beleggingscategorieën of niet?

Sectoren kunnen heel verschillend reageren op de economische cyclus.
Nog complexer wordt het bij hedgefondsen en gemengde portefeuilles.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's