Nieuws

Carmignac: Alleen ECB kan ingrijpen

Alleen de ECB kan de euro redden. Een niet-bancair ESM maakt "geen schijn van kans", aldus het bfondsenhuis Carmignac.

De eurozone dreigt in een deflatiespiraal te belanden en de Europese Centrale Bank (ECB) is het enige instituut dat "overtuigend kan ingrijpen" om dat gevaar te bezweren. Het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM) heeft "zoals het op dit moment is opgezet, dat wil zeggen zonder banklicentie, te weinig slagkracht om tegen de deflatiedruk ook maar een schijn van kans te maken". Dat schrijft Didier Saint-Georges, lid van het beleggingscomité van Carmignac, in Les Echos. 

De bestuurder van het Franse fondsenhuis, een van de grootste van Europa met vijftig miljard euro onder beheer, verzet zich hevig tegen de consensus onder de beleidsmakers over de juiste strategie om de euro te redden. "Voor de meeste ervaren analisten staat het nagenoeg vast dat voor de landen die kampen met grote tekorten op hun overheidsbegroting en betalingsbalans er niets anders op zit dan hun overheidsfinanciën te saneren," schrijft hij. 

Maar dat doen ze allang. Het valt "niet te ontkennen dat Ierland, Portugal, ja zelfs Griekenland en natuurlijk ook Italië en Spanje, zich de grootste moeite getroosten om grosso modo het evenwicht op hun begroting en betalingsbalans te herstellen". Die omvangrijke missie wordt ernstig gehinderd doordat de geldinjecties van de ECB "maar niet doordringen in de reële economie". Dat illustreert "hoezeer de bancaire financiering in de eurozone vastgelopen is". 

Saint-Georges hamert al maanden op dit aambeeld. Voordat de eurocrisis begon, zei hij in maart, ging de staatsschuld in Spanje en Italië de 75 % van het bbp niet te boven en was hij bovendien dalende. Spanje en Ierland hadden zelfs overschotten op hun staatsbegroting. "Wat deze landen nodig hebben is grotere concurrentiekracht, een flexibeler arbeidsmarkt en meer groei, niet drastische bezuinigingen." Europa moet af van het "zelfvernietigende begrotingsvasten". 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022