Nieuws

‘Elke twee jaar een beurskrach’

Saft:diversificatie alleen is niet genoeg vanwege de verwevenheid van mondiale beurzen. Elke 2 jaar kan het 'krachen'.

Een Nederlandse onderzoeker bij Robeco, Thijs Markwat, heeft geconstateerd dat de kans op een krach van de mondiale aandelenbeurzen fors is toegenomen sinds 1992. De kans is vijftienmaal groter, statistisch betekent het elke twee jaar een krach. James Saft zet op zijn blog bij Reuters vraagtekens bij de strategie van mondiale spreiding van je aandelen. Een beleggingsmotto dat het sinds de zeventiger en tachtiger jaren erg goed doet als middel om risico te spreiden. Maar Markwat toont aan dat er een sterke volatiliteit en correlatie ligt tussen de internationale aandelenbeurzen.

Volgens de definitie van Markwat is een mondiale krach als de vier grote aandelenbeurzen (VS, Europa, Azië en Latijns-Amerika) in een week 5% dalen. Die kans was in 1992 nog 0,1%, in 2010 was de kans echter gegroeid tot 1,5%, dus eens per twee jaar.

De Nederlandse onderzoeker stelt dan ook dat de mogelijkheden voor wereldwijde diversificatie gestaag afnemen, terwijl de kansen op een terugval enkel toenemen. Naast spreiding van de aandelen over de wereldmarkt, raadt hij aan om ook in beleggingscategorieën te spreiden.

James Saft bouwt voort op de conclusies van het onderzoek van Markwat. Hij vermoedt dat als beleggers de volatiliteit en correlatie van de mondiale markten gaan verstaan, dat zij een hogere risicopremie gaan eisen, ergo dat de aandelenkoersen verder gaan dalen. De globalisering neemt toe. Was in 1992 de correlatie tussen VS en Europa nog 0,51, in 2010 is deze gegroeid tot 0,83. Tussen VS en Azië is de correlatie in dezelfde periode toegenomen van 0,41 tot 0,64.

Volgens Saft is er nog steeds waarde te halen uit diversificatie, ondanks het valutarisico. Er is een hoge mate van spreiding mogelijk tussen de diverse beleggingscategorieën.  Bij vastrentende waarden is er een hogere mate van onvolkomenheid in de onderlinge correlatie, wat dus mogelijkheden biedt voor een gediversifieerde fixed-income portefeuille.

James Saft denkt dat de onderlinge samenhang van de globale markten alleen maar zal toenemen. Grote schokken ergens op de wereld, laten schokgolven rollen over de rest van de wereldmarkt. Een echte eurocrisis kan leiden tot een wereldwijde verkoop van aandelen en de correlatie verder aanjagen, denkt Saft.

Saft concludeert, dat een pessimist de aandelen alleen maar ziet dalen. Een optimist ziet de markten altijd overdrijven, dus ziet kansen op een fantastische slag te slaan in aandelen. Elke twee jaar is het prijs.

ontvang IEXProfs magazine

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's