Nieuws

‘Liever obligaties dan Libor’

Liborgate ondermijnt het vertrouwen in syndicaatsleningen en drijft de bedrijven meer richting de obligatiemarkt.

Het schandaal rond de manipulatie van de Libor-rente houdt niet alleen de City in zijn greep, maar kan ook een neveneffect hebben op de kredietverlening. Liborgate ondermijnt het vertrouwen in syndicaatsleningen en drijft de bedrijven meer richting de obligatiemarkt, schrijft Bloomberg.

Als mensen het vertrouwen verliezen in de Libor-rente als benchmark, dan kan het de liquiditeit raken en de leenkosten voor bedrijven opdrijven. Veel bedrijfskredieten zijn gekoppeld aan de Libor-rente. Het schandaal komt op een moment als de kredietverlening al onder druk staat. De stringentere kapitaaleisen voor banken zorgt voor hogere kosten voor de uitgezette leningen.

De trend is momenteel dat het totaal aan syndicaatsleningen afneemt. In de VS is het met 13% afgenomen, in Europa is zelfs 25% minder aan dit soort krediet uitgezet. Obligatieleningen hebben de plek ingenomen van de bankkredieten. Het aandeel obligatieleningen is gestegen van 29% in 2011 tot 52% in het eerste halfjaar van 2012.

Voor 2007 werden de leenkosten niet berekent aan de hand van Libor, maar met de basisrente. Clare Dawson (Loan Market Association) gaat er vanuit dat Libor de benchmark blijft. Dawson ziet geen enkele reden waarom Libor nu zijn functie zou kwijtraken.

Libor wordt vastgesteld door de British Bankers Association, op grond van de leenkosten die banken maken. Grout, een voormalig financieel directeur van Cadbury Schweppes, is echter bezorgd dat de banken ervan af gaan zien om hun tarieven aan de British Bankers Association door te geven, gezien de juridische kosten en de controverse die er momenteel bij komen. En dat helpt volgens hem ook niet.

ontvang IEXProfs magazine

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie