Nieuws

Crisis op Europese ETF-markt

De ETF-markt zucht onder de Europese schuldencrisis, groei blijft achter. ETF's zijn niet immuun voor het tumult.

De ETF-markt zucht onder de Europese schuldencrisis. Stelde Paul Amery eerder op IndexUniverse, dat de grootste bedreiging voor de ETF’s afkomstig was van de strengere regulering, nu moet hij daarop terugkomen, ingehaald door de feiten. Het blijkt dat de instroom in ETF’s niet heeft geleden onder de negatieve berichtgeving vanuit IMF en BIS.

Integendeel, toen de roep om strengere regelgeving opkwam nam de instroom toe tot recordhoogte. De omslag kwam met de verslechtering van de situatie in Europa. De groei van de ETF-markt werd direct geraakt door de crisis die zich verdiepte.

Volgens Amery lijkt 2012 niet echt een herstel van de groeitrend te bieden, over de eerste vijf maanden van dit jaar komt de groei van de ETF-markt uit op 2% (tegen 6% in de VS). Sinds 2010 blijft de Europese ETF-markt achter bij de Amerikaanse evenknie. De groei is eruit.

Amery ziet een probleem in de betrokkenheid van de banken bij de Europese schuldencrisis. De eindeloze cyclus van reddingsoperaties en de onzekerheid leiden ertoe dat de ETF’s van banken achterblijven bij die die niet onder de controle van een bank staan.

Maar de grootste bedreiging voor de markt ziet Amery in de geruchten over mogelijke kapitaalrestricties binnen de eurozone. Dat bedreigt het hele business model. Lange tijd leek de ETF-sector een lichtpuntje in de geplaagde financiële sector, maar ondertussen blijkt deze ook niet immuun te zijn voor het tumult.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen