Nieuws

Beurs in teken van machtstrijd

Volgens Robeco zal het beursklimaat tussen 2024 en 2028 veranderen door een machtstrijd op drie fronten: arbeid tegen kapitaal, centrale banken versus overheden en de VS contra China. Beleggingsimplicaties?

De investment engineers van Robeco hebben de laatste weken hard gewerkt aan de 13e editie van de vijfjaars beursvooruitblik. Het is een dik rapport geworden van 132 pagina’s met als rode draad 3 belangrijke ontwikkelingen op het wereldpodium. Vandaar de titel Machtstrijd op drie fronten.

  1. De eerste machtstrijd heeft te maken met de snel groeiende schuldenlast van overheden en huishoudens wat een grote uitdaging betekent voor centrale banken. Het zal namelijk lastiger worden een goede balans te vinden tussen inflatie en economische groei.
  2. Het heeft er alle schijn van dat de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt als gevolg van geopolitieke spanningen en het opwarmen van de aarde. Het gevolg is dat kapitaal als dominante productiefactor wordt aangevochten door arbeid.
  3. Robeco denkt dat de strijd om de technologische heerschappij tussen China en de VS doorgaat. Dat zal grote consequenties hebben voor de wereldwijde handelsrelaties en allianties tussen bedrijven en landen. Feitelijk staan we aan het begin van een nieuwe wereldorde.

Wat betekent dat voor beleggers?

Allereerst zal de shift van een door kapitaal gedomineerde wereld naar een door werknemers gedomineerde wereld gevolgen hebben voor de winstgevendheid van bedrijven.

Meer “bargaining power” voor vakbonden betekent hogere lonen en minder rendement op kapitaal. Hoe steiler de zogeheten Phillips-curve, hoe groter de macht aan de onderhandelingstafel.

Dat wordt nog versterkt doordat er voortgang wordt geboekt bij het vaststellen van een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting (nu 15%). Het wordt daardoor lastiger om geld te verdienen met het schuiven van geld van A naar B.

Vanuit sociaal oogpunt is dat goed, maar beleggers moeten er wel rekening mee houden dat dit het rendement drukt.

De schuldenberg

De schulden waren al hoog voor corona, maar ze zijn door de pandemie echt door het dak gegaan. Dat heeft zoals gezegd gevolgen voor de verhouding tussen politiek en centrale banken.

Het wordt interessant om te zien in hoeverre centrale banken onafhankelijk kunnen blijven en of ze in tijden van lage of negatieve groei door durven gaan met een krap monetair beleid. Het is goed mogelijk dat door dit krachtenspel de inflatieverwachting en rente zullen oplopen. Dat zou het einde betekenen van de goldilocks-economie.

VS-China

Het kan zijn dat de krachtmeting tussen de VS en China via meer concurrentie zorgt voor meer innovaties, maar de risico's overheersen. Reshoring, nearshoring en minder samenwerking zullen zorgen voor een minder efficiënte wereldhandel, meer inflatie en een lagere groei. Allemaal slecht voor de beurs.

Basisscenario

Robeco werkt in zijn analyse met scenario’s. In het basisscenario wordt 2024 een tussenjaar met een milde recessie in de VS en een inflatie die terugzakt tot onder de 2%. Maar dat is slechts van tijdelijke aard, door de hierboven beschreven machtstrijd op drie fronten.

Robeco gaat voor de jaren ná 2024 uit van een inflatie van 2,5% en een gemiddelde groei van de economie (bbp) van 2,3%. Dat is iets minder dan wat beleggers nu verwachten. Toch ligt er voor aandelen in westerse landen nog altijd een behoorlijk aandelenrendement in het verschiet van 5,75%.

Bull-case

Kunstmatige intelligentie (AI) is in 2023 doorgebroken als beleggingsthema, maar economisch gezien is het nog altijd verwaarloosbaar. Maar dat kan zomaar veranderen.

AI kan een echte driver van productiviteit en groei worden. Als bedrijven er op grote schaal gebruik van maken, kan dat bovendien de krapte op de arbeidsmarkt verlichten. Vooral hoger betaalde werknemers zullen hun bargaining power deels verliezen, Dit heeft als neveneffect dat de inflatie daalt en de druk op centrale banken afneemt.

Voor de beurs is dat ideaal. Het voelt bijna alsof Goudlokje weer springlevend is, met een stabiele economie en stijgende huizenprijzen en effecten. Aandelen kunnen in het bull-scenario van 2024 tot en met 2028 met gemiddeld 11% stijgen.

Bear-case

In het berenscenario gaat het de verkeerde kant op met de geopolitiek. Er is niet alleen een technologische wedloop tussen wereldmachten, maar ook een wapenwedloop.

De economische groei keldert tot nog maar 0,5% gemiddeld en de inflatie is met 3,75% veel hoger dan in het basisscenario. De aandelenrendementen vallen vies tegen. Robeco gaat uit van een magere 2,5%.

60/40-portefeuille

Robeco gaat bij het opbouwen van de modelportefeuille uit van het basisscenario, maar weet dat extreme scenario’s - bull of bear - vaak voorkomen.

De 60/40-portefeuille is dan zo gek niet. Er zijn slechts twee beleggingsvormen die in Robeco’s model meer opleveren in een bear-scenario dan in een bull-scenario. Dat zijn investment grade obligaties en staatsobligaties uit rijkere landen.

Investment grade levert in een bull-case 4,25% op en in een bear-case 6%. Bij staatsobligaties stijgt het rendement van 3,25% naar 4,25%. Dat heeft vooral te maken met lagere rentetarieven van centrale banken.

Bij alle andere beleggingen is het rendement tussen een bull- en bear-scenario vaak groot. Het rendement op aandelen uit emerging markets keldert bijvoorbeeld van 15,25% (bull-case) naar 5% (bear-case).

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen