Nieuws

Cat Bonds favoriet voor 2024

Columbia Threadneedle heeft zijn Outlook voor 2024 gepubliceerd. De vermogensbeheerder is opvallend positief over grondstoffen én catastrofe-obligaties.

Vermogensbeheerder Columbia Threadneedle Investments heeft zijn prognoses gepubliceerd voor het jaar 2024. Een belangrijk verschil met de Outlook 2023 is dat het economische chagrijn flink is verminderd.

Het risico van een recessie is gedaald en de vooruitzichten voor inflatie zijn beter. Zo komt in de eurozone een inflatie van 2% tot 2,5% weer binnen handbereik. Aan de andere kant zijn de groeivooruitzichten zeker niet uitbundig.

Oorzaken zijn de hoge rentes, striktere kredietstandaarden, afnemende winstmarges en beperkte ruimte voor overheidsprikkels. Positief voor de economie zijn de stabilisatie van de huizenmarkt en de snelle ontwikkeling van AI.

Andere belangrijke punten uit de Outlook:

  1. De oplopende staatsschulden en presidentsverkiezingen in de VS zijn extra risico’s voor 2024. De kredietrisico’s zijn gestegen, zowel wat betreft staatsobligaties (hogere staatsschuld) als bedrijfsobligaties (toenemend aantal faillissementen).
  2. Columbia Threadneedle heeft een beetje gesleuteld aan zijn beleggingsmodel. Het komt erop neer dat aandeleninkopen een grotere betekenis krijgen toegedacht. Dat werkt in het voordeel van rendementen op aandelen uit ontwikkelde (rijkere) landen.
  3. De verwachte correlatie tussen obligatie- en aandelenkoersen is afgenomen. Dat is goed nieuws voor het risicoprofiel van beleggingsportefeuilles, aangezien obligaties weer meer diversificatie bieden versus aandelen.
  4. De kans op een systeemcrisis, zoals in 2008 met de kredietcrisis, is kleiner geworden. Daarvoor in de plaats is er sprake van een concentratierisico op de aandelenmarkt. Columbia Threadneedle doelt op het grote verschil tussen de hard gestegen Big Tech-aandelen (The Magnificent Seven) en de rest van de beurs.
  5. Bij de klimaatproblematiek raakt het doel van maximaal 1,5 Celsius opwarming van de aarde steeds verder uit zicht. Naast mitigatie neemt daardoor ook het belang van adaptie toe. Net zoals de geopolitieke fragmentatie (rem op de wereldhandel) zal klimaatverandering waarschijnlijk ook zorgen voor een lagere economische groei en een hogere inflatie.
  6. Columbia Threadneedle heeft een zwak voor zogenoemde catastrofe obligaties of “Cat Bonds”. Er wordt verwacht dat de positieve resultaten van de laatste 12 maanden worden doorgezet in 2024 en later. Voor de komende 10 jaar wordt een gemiddeld rendement van +8,6% verwacht bij een relatief lage volatiliteit.
  7. De rendementsverwachtingen voor staatsobligaties blijven bescheiden (3% tot 4%), maar de spread met risicovolle obligaties is wel afgenomen. High Yield Bonds leveren de komende 10 jaar naar verwachting 5,5% op.
  8. Aandelen blijven qua rendementsverwachtingen op de lange termijn superieur. Voor de komende 10 jaar gelden de beste vooruitzichten voor aandelen uit opkomende markten (+6,8%). Smallcaps leveren +6,3% op en ontwikkelde markten +6,1%. 
  9. Columbia Threadneedle heeft hoge verwachtingen van grondstoffen die het het afgelopen jaar juist heel slecht deden. De komende 10 jaar rekent de vermogensbeheerder op een gemiddeld rendement van ongeveer 10%.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie