Nieuws

VS geeft gas, tegenwind in Europa

Europese bedrijven zijn nog robuust. VS zet in op (schalie)gas als alternatief voor olie, ziet Edmond de Rothschild

Een kille wind van recessie blaast over Europa. Landen pogen hun schulden af te bouwen. Ondertussen ziet Philippe Lecoq van Edmond de Rothschild twee grote voordelen bij Europese bedrijven: hun robuuste balanspositie en hun succes in opkomende markten.

Europese aandelen maakten in het eerste kwartaal een rally door, gedreven door positievere economische indicatoren. Momenteel worden de markten echter gegijzeld door de politieke onzekerheid. Lecoq denkt dat in de discussie over bezuiniging of groeistimulatie de Realpolitik zal overwinnen. Volgens de aandelenstrateeg blijven de markten tot september volatiel. Dan moet zich meer duidelijkheid aftekenen en kan de rust weerkeren.

Qua beleggingsthema geeft Edmond de Rothschild de voorkeur aan blootstelling aan groei in de opkomende markten en fusies en acquisities. Terughoudend is de zakenbank echter met betrekking tot banken en sectoren die sterk beïnvloed worden door de politieke en fiscale besluiten die genomen worden.

Schaliegas in de VS
Edmond de Rothschild gaat in de Market Outlook in op de opkomst van schaliegas. Kan deze vorm van gaswinning de energiesector veranderen? Het schaliegas is eigenlijk pas de laatste tien jaar sterk in opkomst, toen kon niemand bedenken wat voor belangrijke rol het ondertussen in de Amerikaanse energiesector speelt. Dit gas dekt ondertussen 25% van de vraag naar natuurlijke gassen in de VS.

De groei van aanbod was sterker dan de vraag, dus de prijs van gas is ondertussen fors gedaald. Pierre Ciret van Edmond de Rothschild ziet vooral een mogelijkheid dat met de winning van dit gas de VS minder afhankelijk wordt van olie. Olie-import zorgt nog steeds voor 25% van de consumptie, ofwel 43% van het handelstekort. De winning van het gas is kostbaar en brengt diverse milieurisico’s met zich mee.

Maar met het boren naar gas wordt ook regelmatig olie gevonden. De dalende prijzen zijn wel een dreiging voor de industrie, maar door de productie omlaag te schroeven probeert men de prijzen te stutten. Ciret ziet een aantal positieve consequenties aan de gaswinning. De opkomst van schaliegaswinning zorgt voor een boost in diverse industriële sectoren. Indirect draagt het dus ook bij aan de werkgelegenheid.

Edmond de Rothschild ziet ook een rol weggelegd voor de VS als exporteur van schaliegas. Voor het eerst in 40 jaar bouwt met een lng-fabriek. De voorgenomen sluiting van kerncentrales in Japan biedt daar een potentiele afzetmarkt voor het gas. Ciret denkt dat de VS in 2021 een netto-exporteur van gas kan zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie