Nieuws

AFM: pas op met ingewikkelde ETF’s

De AFM heeft onderzoek gedaan naar indextrackers en adviseert deze complexe producten niet aan particulieren te verkopen

De Autoriteit Financiële Markten heeft onderzoek gedaan naar indextrackers. Het advies van de toezichthouder is om complexe indexproducten niet te verkopen aan particuliere beleggers. De complexiteit is dermate groot, dat de producten alleen met tussenkomst van een adviseur of vermogensbeheerder aan de man of vrouw gebracht mogen worden.

De AFM heeft de conclusies en aanbevelingen samengevat in het rapport ‘Onderzoek Indextrackers 2012’. De toezichthouder gaat ervan uit dat aanbieders alleen producten aanbieden die begrijpelijk zijn voor de doelgroep. Ofwel de consument moet het product begrijpen, door een extra inspanning in de informatievoorziening van de kant van de aanbieders, ofwel de adviseur moet het product goed doorgronden.

Op het terrein van de informatieverstrekking valt er nogal wat te winnen. De AFM wil dat deze informatie zodanig is opgesteld dat consumenten en professionals de werking en risico’s van het product kunnen begrijpen. In de bijsluiter moet duidelijk worden opgenomen wat de belangrijkste risico’s en kosten zijn. Verder moet transparant zijn met welke tegenpartijen er overeenkomsten zijn aangegaan en hoe de onderliggende index is samengesteld.

Verder pleit de AFM voor duidelijke vermelding als het risicoprofiel afwijkt van het risicoprofiel van een eenvoudige tracker. Dit geldt met name als er sprake is van synthetische trackers, trackers met een hefboom en inverse trackers.

Eigenlijk wil de AFM al in de naam duidelijkheid over de soort tracker, het een fysieke of synthetische tracker. Op het gebied van de naamgeving is sowieso nog wat te winnen. De toezichthouder vindt dat producten als inverse trackers of trackers met een hefboom niet aangeduid mogen worden als indextracker.

Een andere aanbeveling van de AFM is om naast de tracking error ook de tracking difference te gebruiken als prestatie-indicator in de informatievoorziening.

De AFM verwacht dat aanbieders de aanbevelingen van de AFM gebruiken, het is geen aanvulling op wet- of regelgeving. Het rapport kan adviseurs en vermogensbeheerders helpen bij het selecteren van de passende producten voor hun klanten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie