Nieuws

T. Rowe Price blijft sceptisch over de markten

T. Rowe Price zet zich schrap voor een moeilijke tweede helft van 2023. Cash is king.

T. Rowe Price houdt een vrij sombere visie op de rest van 2023. De vermogensbeheerder is onderwogen (underweight) in aandelen én obligaties. Cash is king, omdat spaargeld en kortlopende obligaties inmiddels voldoende rente bieden.

De reden voor het aandelenpessimisme hangt samen met de groeivertraging die deels al heeft plaatsgevonden en deels nog moet komen. Dat zet de bedrijfsresultaten verder onder druk.

Obligaties kunnen ondertussen nauwelijks profiteren van de groeivertraging. Het probleem zit hem in de stugge inflatie die centrale banken ertoe dwingt agressief te blijven met hun monetaire verkrapping. Het ziet er met andere woorden niet naar uit dat de rente snel zal dalen. Cash vormt in dat klimaat een oase van rust en zekerheid, waarmee ook nog eens een aardig zakcentje valt te verdienen.

Smallcaps

Binnen aandelen is er op basis van de lagere waarderingen dan in de VS een voorkeur voor small- en midcaps, emerging markets, Europa en Japan.

Bij obligaties is Europa onderwogen omdat hier het risico het grootst is dat de ECB meer moet doen om de inflatie richting 2% te krijgen. Inflation linked bonds kunnen wel interessant zijn als hedge tegen hogere inflatiecijfers. 

Bij de wisselkoers tussen euro en dollar wordt het een touwtrekken. Het voordeel lijkt richting de eurozone te gaan omdat hier het gevaar van een recessie kleiner is geworden.

Voor- en nadelen per regio

Europa: Positief aan de eurozone is dat de waardering van aandelen op een lager niveau ligt dan in de VS, overheden meer uitgeven en de energiecrisis meeviel door de warme winter. Nadelen zijn de nog altijd woedende oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de ECB die niet anders kan dan de rente verder verhogen.

VK: In Engeland liggen de huizenprijzen fors onder druk en eist de Brexit nog altijd zijn tol. Daar staat tegenover dat de arbeidsmarkt veerkracht toont en de inflatie daalt.

VS: Ook hier is opmerkelijk dat de arbeidsmarkt en consumentenuitgaven ijzersterk blijven. Daar staan tegenover: een sticky inflatie, dreigende recessie en relatief dure aandelen.

Japan: Voor Japan is de gestegen inflatie helemaal niet zo slecht. Het kan ervoor zorgen dat de lonen en consumentenuitgaven eindelijk wat meer stijgen. De waarderingen op de beurs zijn net zo laag als in Europa. Het grootste gevaar is dat de (nu nog bescheiden) inflatie doorschiet en de centrale bank dwingt tot onverwacht harde maatregelen. 

Emerging markets: Voorlopig overwegen hier de zorgen over geopolitieke strijd en handelsoorlogen. Ook de lagere liquiditeit in de markten speelt een rol. Van de andere kant zijn de economische vooruitzichten in veel landen beter dan in Europa en de VS. Het heropenen van China helpt. Voor de beurs geldt net als in Japan en Europa dat aandelen goedkoper zijn dan in de VS.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen