Nieuws

ECB verkrapt meer dan markt inprijst

De Europese Centrale Bank (ECB) zou wel eens langer een verkrappend beleid voeren dan financiële markten nu verwachten, schrijft portfoliomanager Konstantin Veit bij Pimco. De al ingeprijsde renteverlagingen in de tweede helft van 2023 ziet hij niet komen.

De ECB zit nog volop in haar verkrappingscyclus. Een eindrente van 3,25%-3,5% is volgens Veit aannemelijk, gezien de onzekerheid over de ontwikkeling van de inflatie. “Om de inflatie weer richting de 2%-doelstelling van de ECB te krijgen is waarschijnlijk enige afkoeling van de economie en de arbeidsmarkt nodig. De recente economische veerkracht van de eurozone is daarom niet per se goed nieuws voor de ECB.”

Ander slecht nieuws: het aanbod van Europese staatsobligaties zal volgens Veit flink toenemen, nu de ECB begin maart het Asset Purchase Program (APP) afbouwt met ongeveer 15 miljard euro per maand tot het einde van het tweede kwartaal. Het effect op de ECB-balans zal echter gering zijn.

“Het belangrijkste effect is een aanzienlijk hoger aanbod van staatsobligaties in de markt. Het netto aanbod van Europese staatsobligaties zal dit jaar meer dan verdubbelen.”

Konstantin Veit van Pimco

Ook minder APP

De ECB zal er in de tweede helft van dit jaar naar streven de herinvesteringen in het APP verder terug te brengen. “De vermindering van de de APP-omvang zal evenredig zijn over de vier APP-portefeuilles. Maar binnen de bedrijfsobligatieportefeuille zullen de herinvesteringen overhellen naar emittenten met betere klimaatprestaties", zo verwacht Veit.

Enfin, Europese staatobligatiebeleggers hebben dit jaar het nodige te vrezen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie