Nieuws

Nieuw pensioen levert meer op

Als de nieuwe pensioenregelingen in 2003 waren ingevoerd, dan hadden gepensioneerden nu meer geld ontvangen, maar ook toekomstige gepensioneerden profiteren. Het verwachte pensioen is alleen wel een stuk volatieler, zo becijferde Aegon AM op basis van een backtest van 20 jaar.

Aegon Asset Management heeft onderzoek gedaan naar wat de nieuwe pensioenregelingen voor effect zouden hebben gehad als ze al in 2003 waren ingevoerd.

Er zijn twee nieuw mogelijke pensioenregelingen doorgerekend: de solidaire premieregeling (SPR) en de flexibele premieregeling (FPR). Deze worden vergeleken met de bestaande uitkeringsregeling (FTK).

Verder zijn er vier modelpersonen besproken: Willem Pensionado is in 2003 met pensioen gegaan. Hij was toen 68 jaar. Henriette Boomer was in 2003 58 jaar en had toen nog 10 jaar te gaan tot het pensioen. Frans Moyenne was 48 jaar en Karin de Jong 25 jaar en net begonnen met opbouwen van pensioen.

Willem Pensionado

De gevolgen voor Willem Pensionado waren groot geweest. Zowel bij de solidaire premieregeling (SPR) als de flexibele premieregeling (FPR) was de uitkering fors hoger geweest, respectievelijk 36% en 47% (in absolute getallen 584 en 794 euro). 

Het grote verschil zit hem in de buffers. In het geval van FTK gaat het om een verplichte buffer van 10% (dekkingsgraad 110%), bij SPR 5% en FPR 0%. 

In de huidige situatie was Willem in 2003 door de buffer van 10% direct begonnen met een achterstand tegenover SPR en FPR. Daarna was het verschil relatief klein gebleven tot en met 2008. Tussen 2008 en 2023 lopen de verschillen hard op. Dat heeft onder andere te maken met de beperkte indexatie sindsdien. De indexatie per 01-01-2023 maakt het gat slechts marginaal kleiner. 

Hoe komt dat? Ten eerste was door de kleinere buffers het mogelijk geweest om het vermogen direct te beleggen. Dat brengt iets hogere kosten met zich mee, maar meer rendement.

Daarnaast zorgt het levensafhankelijke beleggingsbeleid in de backtest ervoor dat gepensioneerden de rente volledig hadden kunnen afdekken zonder gevolgen voor jongeren. 

Henriette Boomer

Voor Henriette Boomer zijn de verschillen aan het begin, als zij met pensioen gaat in 2013, ongeveer even groot als die bij Willem in 2003. Ook Henriette was er in de jaren daarna hard op vooruitgegaan ten opzichte van wat ze nu ontvangt.

Daar staat wel tegenover dat Henriette van 2003 tot en met 2013 te maken had gehad met flinke bewegingen in het verwachte pensioen. Dat heeft te maken met bewegingen op de aandelen- en obligatiemarkt.

Frans en Karin

Frans – die dit jaar met pensioen gaat – had met diezelfde volatiliteit te maken gehad en hij was beter uit geweest. Hij zou dit jaar begonnen zijn met een minstens 425 euro hogere uitkering (bij SPR) ten opzichte van FTK. 

Karin de Jong - die 25 jaar was in 2003 - had te maken gehad met de meeste onzekerheid. Maar ook voor haar geldt dat ze er naar verwachting flink op vooruitgaat als ze in 2046 met pensioen gaat.

In de huidige situatie wordt haar uitkering uitgerekend op 546 euro (op basis van het tot nu toe gespaarde bedrag). Bij de nieuwe regeling van SPR was dat 703 euro geweest, en bij FPR zelfs 968 euro.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie