Nieuws

Aandelen blijven voorlopig riskant

Credit Suisse heeft een aantal uitgangspunten voor 2023 op een rij gezet. Obligaties springen eruit als een van de meest aantrekkelijke beleggingen. Aandelen blijven aan het begin van het jaar nog bijzonder riskant.

Credit Suisse heeft in zijn Investment Outlook 2023: A Fundamental Reset acht hoofdpunten op een rij gezet.

  1. Economische groei: De bank verwacht dat de eurozone en het Verenigd Koninkrijk in 2023 snel in een recessie belanden, terwijl China kampt met een groeivertraging. Deze twee economieën kunnen medio 2023 de bodem bereiken en een voorzichtig herstel inzetten. Dat scenario hangt wel af van de cruciale randvoorwaarde dat de VS erin slaagt aan een recessie te ontsnappen. De economische groei zal wereldwijd over het algemeen laag blijven tegen de achtergrond van een restrictief monetair beleid en de voortdurende reset van de geopolitiek.

  2. Inflatie en rente: De inflatie piekt 2023 in de meeste landen als gevolg van doortastend monetair beleid. Maar Credit Suisse blijft erbij dat de inflatie in de meeste grote ontwikkelde economieën, waaronder de VS, het VK en de eurozone, boven de streefcijfers van centrale banken zal blijven. Credit Suisse voorspelt mede daarom voor volgend jaar geen renteverlagingen door centrale banken van ontwikkelde markten.

  3. Vastrentende waarden: Obligaties worden aantrekkelijker als de inflatie piekt en zich normaliseert. Ze kunnen daardoor hun diversificatiefunctie heroveren. Enkele onderdelen van de markt die het goed zouden kunnen doen zijn: Amerikaanse staatsobligaties met een lange looptijd, emerging market debt in harde valuta (dollars) en investment grade bedrijfsobligaties. Het grootste risico is dat de inflatie(verwachtingen) hardnekkiger blijken dan verwacht.

  4. Aandelen: Credit Suisse ziet 2023 als een verhaal met twee delen. De markten zullen waarschijnlijk eerst focussen op het thema “de rente blijft voor langere tijd hoog,” wat het rendement op aandelen onder druk zet. Credit Suisse verwacht dat sectoren en regio’s met stabiele inkomsten, een lage schuldgraad en “pricing power” het in dit klimaat beter zullen doen. Zodra centrale banken een minder streng monetair beleid gaan voeren, kan het sentiment draaien en heeft Credit Suisse een voorkeur voor rentegevoelige sectoren.

  5. Wisselkoersen: De kans is groot dat de Amerikaanse dollar sterk blijft zolang de Fed voor de troepen uit blijft lopen en er een gevaar dreigt van een wereldwijde recessie. Als dit beeld verandert dan kunnen andere valuta zoals de Japanse yen terrein terugwinnen. Credit Suisse gaat er vanuit dat EM-valuta over het algemeen zwak blijven.

  6. Grondstoffen: Een mandje van grondstoffen was in 2022 zeer waardevol als ondersteuning van de portefeuille. Maar in een recessie geplaagd 2023 neemt de vraag naar grondstoffen af wat de prijzen onder druk zet. Credit Suisse gaat ervan uit dat duurzame energie hier geen last van heeft. Verder ziet Credit Suisse kansen voor goud als de rentecyclus begint af te zwakken.

  7. Vastgoed: Credit Suisse gaat ervan uit dat vastgoed te maken blijft houden met tegenwind door een gestegen rente en zwakke economische groei. Credit Suisse geeft de voorkeur aan beursgenoteerde REIT’s boven directe vastgoedbeleggingen vanwege de discounts ten opzichte van hun NAV (netto intrinsieke waarde). De voorkeur gaat uit naar vastgoedsectoren met een sterke seculiere vraag, zoals logistiek onroerend goed.

  8. Alternatives: Credit Suisse rekent op een volatiel 2023. Dat biedt mogelijkheden voor actieve fondsmanagers. Interessante hoekjes van de markt zijn onder andere private debt en hedgefondsstrategieën met een lage bèta. Voor beleggers die niet zenuwachtig worden van volatiliteit op de korte termijn, zijn aandelenbeleggingen buiten de beurs om ook interessant, bijvoorbeeld via een private equity-fonds.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie