Nieuws

Hollande slecht voor Franse beurs

Eric Chaney (AXA IM) laat zijn licht schijnen over de politieke en economische situatie waarin Europa zich bevindt.

Strateeg Eric Chaney, Chief Economist AXA Group and Head of AXA IM Research, laat zijn licht schijnen over de politieke en economische situatie waarin Europa zich bevindt. Naar zijn mening heeft de verkiezing van Hollande tot president van Frankrijk  op korte termijn geen destabiliserende invloed hebben op de markten.

Europa staat voor de uitdaging om op korte termijn de eurocrisis onder controle te krijgen. De grootste bedreiging gaat daarbij uit van de Griekse politieke impasse. Chaney denkt dat Spanje nog wel eens het meeste profijt kan hebben van de verkiezing van Hollande. Ronduit slecht nieuws zijn de plannen van Hollande voor de grote Franse ondernemingen. Belastingverhogingen voor grote ondernemingen en banken en een hoog belastingtarief voor topinkomens hebben negatieve effecten.

Aanpak begrotingstekort
Veel ruimhartiger wil Hollande zijn voor kmo’s. De duale fiscale behandeling ziet Chaney niet als een oplossing voor het competitiviteitsprobleem van het land, want Frankrijk kampt met een gebrek aan R&D en innovatie. Franse aandelen zullen de komende tijd dan ook onderpresteren ten opzichte van ander Europese aandelen, voorspelt de AXA-strateeg.

De obligatiemarkten zullen met name gefocust zijn op de aanpak van het Franse begrotingstekort en de begroting voor 2013. De betaalbaarheid van de Franse overheidsfinanciën en het overleven van de euro staan op het spel. Analisten zullen de begrotingsplannen onder de loep nemen in hoeverre ze afwijken van het Duitse begrotingstraject. 

Is dat het geval, dan komt de Franse overheidsschuld onder grote druk te staan en wordt de euro op middellange termijn bedreigd. In dat scenario dwingen de markten Hollande om in te binden, zo verwacht de AXA-strateeg. Chaney denkt wel dat er binnen de Europese beleidsmakers meer ruimte komt voor groeibevorderende strategieën, hij verwacht niet dat Frankrijk voor een ‘existentiële’ crisis van de euro gaat zorgen. 

Compromis
Snel zal voor Hollande duidelijk worden dat een uitbreiding van de rol van de ECB onbespreekbaar is, evenals een uitbreiding voor de ESM. Wel zit er onderhandelingsruimte in het Stabiliteitsverdrag, om daarin meer ruimte op te nemen voor groeibevorderende maatregelen. Wel is de absolute voorwaarde dat het begrotingspact ongewijzigd blijft.

Een compromis lijkt voorhanden rond de Europese Investeringsbank, die al de rol speelt van promotor van Europese infrastructurele projecten. Enkele obstakels ziet Chaney daar wel, maar die lijken niet onoverkomelijk. Een optie ziet de strateeg van AXA ook in een soepeler opstelling van de Europese Commissie. Die is de facto de begrotingsagent, waarbij het rekening mag houden met conjunctuurgebonden aspecten van een begrotingstekort van een land.

Chaney denkt dat Spanje nog wel eens het meeste profijt kan hebben van de verkiezing van Hollande en een ruimhartiger opstelling van de EC. Als de uitzonderlijke omstandigheden van het land in beschouwing worden genomen kunnen er soepeler begrotingsdoelstellingen worden opgesteld.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie