Nieuws

Pimco: Hoge winst bij láger risico

Aandelen met een laag risico geven de hoogste rendementen: Pimco-nerd Chuck Lahr zet een oeroude beursregel op z'n kop.

Aandelen met een laag risico geven de hoogste rendementen. Tot deze verrassende conclusie komt Pimco-nerd Chuck Lahr in een nieuw artikel. Hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico, zo luidt een oeroude vuistregel op de beursvloer. Maar Lahr rekent netjes voor dat consistent hoge rendementen juist hand in hand gaan met lage volatiliteit en lage risico's. "Kwaliteit in aandelen kan worden gevonden door fundamentele factoren te analyseren," zo schrijft hij. 

Zijn artikel leest als een Handboek Opsporing Kwaliteitsaandelen voor beleggers. Lage volatiliteit alleen is geen afdoende criterium. Historisch stabiele aandelen kunnen plotseling ontsporen, bijvoorbeeld doordat hun kernmarkt verdwijnt - de papieren krant, de vaste telefoonlijn. De belegger moet op zoek naar de oorzaken van een stabiele waarde-ontwikkeling. Drie zijn doorslaggevend, aldus Lahr: lage schulden en consistent hoge bedrijfswinsten en dividenden.

De best geleide bedrijven kunnen de inflatie plus een opslag doorberekenen in de prijs van hun producten. Dat leidt tot consistent hoge winstmarges, en dus tot consistent hoge dividenden. De markt beloont dat met een stabiele waarde-ontwikkeling. Lage schulden helpen ook. Een hoge leverage krikt de winst op, maar ook het verlies wanneer het economisch tij keert. "Alledrie deze factoren hebben een zeer hoge statistische correlatie met een laag risico," aldus Lahr. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's